EXCLUSIVE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000186800
Numer REGON: 192997100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312487/21/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSIVE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ŚLĄSKA nr domu 39 A kod pocztowy 80-379 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 GRUDNIA 2003 R., NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA WITOLDA OGIEGŁO W GDAŃSKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 6/6, REPERTORIUM A NUMER 9191/2003.2004-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31.12.203O ROKU2004-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARTOR2004-01-09 do dziś
2. ImionaGIANNI2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARTOR2004-01-09 do dziś
2. ImionaROBERTO2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARTOR2004-01-09 do dziś
2. ImionaFABIO2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARTOR2004-01-09 do dziś
2. ImionaSIMONE2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADEK2004-01-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADEK2004-01-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-08 do dziś
213 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2020-12-08 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-26 do dziś
2data złożenia 28.10.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-11-17 do dziś
3data złożenia 03.03.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-03-16 do dziś
4data złożenia 11.12.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-01-15 do dziś
5data złożenia 11.12.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-01-15 do dziś
6data złożenia 11.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-15 do dziś
7data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-04 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
11data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
12data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
15data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-11-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-03-16 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-01-15 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-01-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-15 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-11-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-03-16 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-01-15 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-01-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-15 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów