„ULTRA SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000186723
Numer REGON: 932177292
Numer NIP: 8971733212
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451428/22/422]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932177292 NIP 89717332122007-12-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ULTRA SECURITY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 94952004-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 4 kod pocztowy 54-403 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2000 R. PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ OŁPIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1, REPERTORIUM A NR 2518/2000.2004-01-08 do dziś
212.12.2005 R., REPERTORIUM A NR 849/05 PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM KUCHARSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 14/1; ZMIENIONO: § 2, § 3, § 7, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 20, § 22, § 23, § 25, § 30, § 31, § 37, § 39, DODANO W § 32 USTĘP 22006-02-03 do dziś
321.02.2011 R., ASESOR NOTARIALNY WALDEMAR GRYBOŚ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOMINIKI GRODZIŃSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3 LOK 15-16, REP. A NR 3927/2011 -ZMIENIONO: § 7, § 14 UST. 2, § 17, § 18 UST. 1, § 20 UST. 4, § 22; USUNIĘT: § 20 UST. 6.2011-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDROWSKI2010-02-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JACEK2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2010-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHAJDROWSKI2012-06-12 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ JACEK2012-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-06-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-04-05 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2021-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2021-04-15 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2021-04-15 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-15 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-15 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2008 okres 2005 ROK2008-08-05 do dziś
2data złożenia 26.05.2008 okres 2006 ROK2008-08-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 2007 R.2008-10-23 do dziś
4data złożenia 09.07.2009 okres 20082009-08-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2010 okres 20092010-09-24 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
7data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
8data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
9data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-10-23 do dziś
220082009-08-25 do dziś
320092010-09-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
920052008-12-30 do dziś
1020062008-12-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-10-23 do dziś
220082009-08-25 do dziś
320092010-09-24 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
920052008-12-30 do dziś
1020062008-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów