FIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000186702
Numer REGON: 510417432
Numer NIP: 7391573151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-05-25
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/4059/23/509]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP5104174322004-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 19942004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2004-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 10-418 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2013-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.1996 R. NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1140/1996; 04.12.2003 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1524/2003 -ZMIENIONO PAR. 2; ORAZ OD PAR. 7 DO PAR. 182004-01-09 do dziś
201.12.2014R., REP.A NR 2315/2014, NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE ZMIENIONO: §7, §8 UST.1, §9, §17 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-05 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.06.2022R., REP. A NR 1259/2022, NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: §11, §17 UMOWY SPÓŁKI.2022-10-20 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.03.2023R., REP. A NR 379/2023, NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, DODANO: W §17 UST.8 UMOWY SPÓŁKI.2023-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMBIDA2004-01-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMBIDA2004-01-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-05 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-03-05 do dziś
346 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2015-03-05 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-05 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-05 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-05 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-05 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-03-05 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 19.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
3data złożenia 09.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
4data złożenia 24.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
5data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
6data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-23 do dziś
7data złożenia 16.04.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
8data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
9data złożenia 18.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
10data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-06 do dziś
11data złożenia 11.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
12data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
13data złożenia 29.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
14data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
15data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
16data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
17data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
18data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
19data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
20data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-23 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-09 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-23 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-04 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
1001.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów