GSM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000186567
Numer REGON: 411033725
Numer NIP: 6981590374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[RDF/379143/22/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP4110337252004-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSM ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 11762004-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KRZYWIŃ miejscowość KRZYWIŃ2007-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZYWIŃ ulica GENERAŁA DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO nr domu 35 kod pocztowy 64-010 poczta KRZYWIŃ kraj POLSKA 2007-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LIPCA 1998 R.; NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1, NR REP. A 3125/1998 26.09.2003 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 13/8, NR REP. A 15085/2003 -PRZYJĘTO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2004-01-08 do dziś
201.02.2007 R., REP. A NR 2289/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO § 2 PKT 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-07-31 do dziś
327.09.2007 R., REP. A NR 24.195/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI2007-11-27 do dziś
424.07.2008 R., REP. A NR 18752/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2008-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÜNING2018-08-24 do dziś
2. ImionaDIETMAR2004-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2004-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÜNING2018-08-24 do dziś
2. ImionaDIETMAR2004-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2008-08-18 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2008-08-18 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-08-18 do dziś
427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-08-18 do dziś
528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-08-18 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2008-08-18 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2002 -30.04.2003 data złożenia 16.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2002 -30.04.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2002 -30.04.20032004-02-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.05.2003 R. -30.04.2004 R. data złożenia 27.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2003 R. -30.04.2004 R.2004-11-16 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.05.2004 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
4data złożenia 10.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-01 do dziś
5data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
7data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
8data złożenia 16.08.2011 okres 01.01.2010R. -31.12.2010R.2011-09-01 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
14data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
15data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
18data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
19data złożenia 29.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-29 do dziś
20data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2004 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
601.01.2010R. -31.12.2010R.2011-09-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2003 R. -30.04.2004 R.2004-11-16 do dziś
201.05.2004 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-01 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów