SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRO”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000186558
Numer REGON: 470009379
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-01-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/34186/22/388]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 470009379 NIP 94717726172016-01-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIKRO”2004-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 22452004-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 55 nr lokalu 7U kod pocztowy 90-009 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122 CZERWCA 1991 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHWALONO STATUT.2004-01-10 do dziś
227.11.2007 R. PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-02-20 do dziś
310.06.2022R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2023-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2008-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBAJOR IDZIŃSKA2023-01-24 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2023-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUK JAROSZ2023-01-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELŻBIETA2023-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2023-01-24 do dziś
2. ImionaHANNA2023-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMBINI2023-01-24 do dziś
2. ImionaMONIKA2023-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2023-01-24 do dziś
2. ImionaJAN RYSZARD2023-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEINERT2023-01-24 do dziś
2. ImionaERWIN2023-01-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2016-10-19 do dziś
2. ImionaSTEFANIA MARIA2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI DOMAMI JEDNORODZINNYMI STANOWIĄCYMI MIENIE JEJ CZŁONKÓW.2008-02-20 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI ORAZ NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI DOMAMI JEDNORODZINNYMI STANOWIĄCYMI MIENIE JEJ CZŁONKÓW2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-01-07 do dziś
2data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-01-07 do dziś
3data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-01-07 do dziś
4data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-07 do dziś
5data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-07 do dziś
6data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-07 do dziś
7data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-07 do dziś
8data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-07 do dziś
9data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
10data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
11data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
12data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
13data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
15data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
16data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
17data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-01-07 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-01-07 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-01-07 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-07 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-07 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-07 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-07 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-07 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-01-07 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-01-07 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-01-07 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-01-07 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-01-07 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-01-07 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-07 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-07 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów