SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KONFEDERACKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000186430
Numer REGON: 350559905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-08-29
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20343/22/812]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505599052004-01-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KONFEDERACKA”2004-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S -623/A2004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-01-09 do dziś
2. Adresulica KONFEDERACKA nr domu 1 kod pocztowy 30-306 poczta KRAKÓW 2004-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15 LISTOPADA 1991 R. PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI 16 GRUDZIEŃ 2003 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA2004-01-09 do dziś
227.11.2007 R., ZMIANA: §§ 1 PKT A, B, C, D, 6 PKT 1A, PKT 2G, 8 PKT 3, 9 PKT 1E, 11, 16 PKT 1, 2, 18 PKT 1, 2, B, E, G, 18 PKT 3, 19 PKT 1, 3. 6, 17, 22, 24 PKT 1, 4, 30 PKT 6, 31, 32 PKT 2, 3, 34, 36, PKT 5 DODANO PKT 7, 8, 9, 37 PKT 1, 2, 3, 4, 38 PKT 7, 39, 40, 45 PKT 1, 46, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 97, 101, 105, 108; WYKREŚLONO: §§ 50 PKT 2, 52-55, 58, 70-74, 75-85, 91, 92, 96 PKT 1, 5, 62008-06-02 do dziś
312.02.2009 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2009-03-12 do dziś
422.06.2010 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2010-10-19 do dziś
509.06.2016 R., ZMIANA: §1, §3, §4, §5, §6, §9, §10, §12, §13, §14, §17, §19, §20, §34, §57, §70, §80, §81, §932016-06-30 do dziś
614.06.2018 R., ZMIANA: § 2, § 6, § 7, § 8 § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 34, § 56, § 57, § 60, § 62, § 66, § 71, § 72, § 83, WYKREŚLONO: § 9, § 10, § 15, § 18, § 19, § 292018-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETRZYK2004-01-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-09 do dziś
21. NazwiskoKABAT2004-01-09 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ EUGENIUSZ2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁOWSKA2022-08-29 do dziś
2. ImionaANNA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2022-08-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUKOWSKI2022-08-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-19 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-19 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-19 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-19 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-29 do dziś
2data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-23 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
6data złożenia 27.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-19 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
8data złożenia 20.06.2012 okres 2011 R.2012-06-29 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-11-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-23 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-19 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
82011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-23 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
72011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów