„WIELKOPOLSKA GRUPA APTEKARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000186343
Numer REGON: 630196573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-12-30
Sygnatura akt[RDF/463946/22/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP6301965732004-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„WIELKOPOLSKA GRUPA APTEKARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 63402004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-01-15 do dziś
2. Adresulica OS. MARYSIEŃKI nr domu 25 kod pocztowy 60-683 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2004-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -23.09.1991 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE POZNAŃ REP. 5551/91, NOT. URSZULA STERLING2004-01-15 do dziś
205.12.2005 R., REP. A NR 10408/2005, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 3, 6, 7, 10, 11, 14 UMOWY SPÓŁKI; 24.02.2006 R., REP. A NR 1179/2006, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 10 UMOWY SPÓŁKI.2006-03-10 do dziś
310.08.2006 R., REP. A NR 7370/2006, NOT. WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANC. NOT. W POZNANIU, UL. KOŚCIUSZKI 86/6, § 2 -ZMIANA, § 6 PKT 2 -ZMIANA, § 10 ZMIANA, § 14 -ZMIANA.2006-09-29 do dziś
428.02.2007 R., REP. A NR 2037/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 6 PKT 1 I PAR. 10; DODANO PAR. 6 PKT 3.2007-04-12 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2011 R., REP. A NR 7621/2011, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 4/7 ZMIENIONO § 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2012-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 5 -5.000 ZŁ2004-01-15 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 5 -5.000 ZŁ2004-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIEWICZ2006-09-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BARBARA2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z BRONISŁAWEM STANISŁAWEM CZERNIEWICZ2007-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIEWICZ2006-09-29 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW STANISŁAW2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓŁWŁASNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MAGADALENĄ BARBARĄ CZERNIEWICZ2007-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2007-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2007-04-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIEWICZ2006-09-29 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW STANISŁAW2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIEWICZ2006-09-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BARBARA2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-13 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-13 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.01.2006 okres 20042006-03-10 do dziś
2data złożenia 14.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-29 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
4data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
5data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-07-28 do dziś
6data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-28 do dziś
7data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-28 do dziś
8data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-28 do dziś
9data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-28 do dziś
10data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
11data złożenia 29.11.2020 okres OD 04.01.2019 DO 31.12.20192020-11-29 do dziś
12data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
13data złożenia 30.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120042006-03-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-07-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
11OD 04.01.2019 DO 31.12.20192020-11-29 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120042006-03-10 do dziś
22005 R.2006-09-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów