HEYMSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-22 godz. 12:56:29
Numer KRS: 0000186266
Numer REGON: 091653671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-03-21
Sygnatura akt[RDF/372366/22/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0916536712004-01-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEYMSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY SEKCJA REJESTROWA UL. GRUDZIĄDZKA 45 85-950 BYDGOSZCZ nr w rejestrze 43232004-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2006-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GEN. T.BORA KOMOROWSKIEGO nr domu 73 A nr lokalu -kod pocztowy 85-787 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2006-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-13.01.1998 R. NOTARIUSZ IWONA WOROSZYŁO-KŁOPOTEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY BERNARDYŃSKIEJ 13 REPERTORIUM A NR 96/1998; -19.12.2003 R. NOTARIUSZ ZOFIA REWERS Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8 REPERTORIUM A NR 19053/2003 ZMIENIONO: §§ 3, 5, 6, 7 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 12.06.2006 R., REPERTORIUM A NUMER 7412/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA REWERS, ANDRZEJ BARABASZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, 85-054 BYDGOSZCZ, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2006-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIŃSKI2004-01-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość PIĘĆDZIESIĄT JEDEN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH.2004-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERSZEL2004-01-06 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH.2004-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z-CY PREZESA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIŃSKI2004-01-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERSZEL2004-01-06 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2004-01-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TJ. URZĄDZEŃ FILTRUJĄCYCH I OCZYSZCZAJĄCYCH CIECZE, GAZY2004-01-06 do dziś
274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-01-06 do dziś
345 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2004-01-06 do dziś
445 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH LOKALNYCH2004-01-06 do dziś
545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, TJ. ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH Z BUDOWĄ OBIEKTÓW DO UZDATNIANIA I OCZYSZCZANIA WODY, OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, ODSIARCZANIA SPALIN2004-01-06 do dziś
645 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-01-06 do dziś
745 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-01-06 do dziś
851 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, TJ. URZĄDZEŃ FILTRUJĄCYCH I OCZYSZCZAJĄCYCH CIECZE, GAZY ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO NICH2004-01-06 do dziś
973 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2004-01-06 do dziś
1073 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-03-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-03-30 do dziś
3data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
4data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
5data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-31 do dziś
6data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
8data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
9data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-29 do dziś
10data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
11data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
12data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
14data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
15data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
16data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
17data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
18data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
19data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-03-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów