ITTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000186080
Numer REGON: 630400909
Numer NIP: 7811019801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-03-28
Sygnatura akt[RDF/475207/23/730]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630400909 NIP 78110198012013-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 100222004-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica RUBIEŻ nr domu 46 kod pocztowy 61-612 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.10.1995 REP. A NR 10262/1995 ELŻBIETA ZIELIŃSKA NOTARIUSZ W POZNANIU, Z 07.11.2003 REP. A NR 12153/2003 ELŻBIETA ZIELIŃSKA NOTARIUSZ W POZNANIU ZMIENIONO § 6, § 8 UST. 1, § 9, § 10 UST. 1, § 11, § 12 UST. 1, § 17 UST. 1, § 17 UST. 4, § 18, § 20, DODANO § 16 UST. 3, USUNIĘTO § 11 A UST. 2.2004-01-13 do dziś
217.02.2004, REP. A NR 2457/2004 NOTARIUSZ W POZNANIU IRENA ANTKOWIAK ZMIANA § 8, 9, 10 UST. 3, 12 UST. 1, 15, 16 UST. 2 I 5, 18 LIT F TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-06-07 do dziś
327.01.2006, REP. A 854/2006, NOTARIUSZ W POZNANIU IRENA ANTKOWIAK, ZMIANA § § 2, 6, 8, 9, 11A, 12, 15, 17 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2006-02-24 do dziś
406.12.2013 R., REP. A NR 2400/2013, NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ZMIENIONO: § 8, § 9, § 10, § 11A, § 12, § 14, § 15, § 16, § 172014-03-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2015 ROKU, REP. A NR 450/2015, NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WROCŁAWSKA 25/1, ZMIENIONO § 8 I § 92015-06-29 do dziś
616.02.2016 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1306/2016, NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA BREŚ - NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA S.C. ZMIENIONO: § 8 ORAZ § 9 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2016 R. REP. A NR 4754/2016, NOTARIUSZ ALICJA BREŚ, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA BREŚ - NOTARIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA - NOTARIUSZ S.C., ZMIENIONO: § 8 ORAZ § 9 UMOWY SPÓŁKI2016-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMP2018-02-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1044 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 522.000,00 ZŁ2020-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENK2018-02-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1044 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 522.000,00 ZŁ2020-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1295000,00 ZŁ2016-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z DYREKTOREM ADMINISTARCYJNO-FINANSOWYM2014-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENK2014-03-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2014-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-08-22 do dziś
PREZES ZARZĄDU2018-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMP2014-03-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNEJMAN2020-06-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-16 do dziś
21. NazwiskoSAMP2020-06-16 do dziś
2. ImionaJULIA KRYSTYNA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-16 do dziś
31. NazwiskoRENK2018-02-01 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH2010-09-28 do dziś
272 11 Z PRACE BADAWCZO -ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2010-09-28 do dziś
372 19 Z PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-09-28 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-09-28 do dziś
570 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-28 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-28 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-28 do dziś
862 02 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-06-29 do dziś
271 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-13 do dziś
3data złożenia 26.02.2007 okres 2005 ROK2007-03-21 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 2006 R.2007-07-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-22 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 2008 R.2009-08-28 do dziś
7data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
9data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
13data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
18data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
19data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
20data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-03-21 do dziś
22006 R.2007-07-30 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 R.2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2007-03-21 do dziś
22006 R.2007-07-30 do dziś
32007 ROK2008-07-22 do dziś
42008 R.2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów