TAMPO GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000185781
Numer REGON: 010149817
Numer NIP: 5220213019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-05-12
Sygnatura akt[RDF/601919/24/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010149817 NIP 52202130192016-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMPO GRANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 358172003-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-31 do dziś
2. Adresulica GWIAŹDZISTA nr domu 5 B nr lokalu 2 kod pocztowy 01-651 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.1993 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PL. KONSTYTUCJI 4/39, REP. A NR 705/93 15.12.2003 R., NOTARIUSZ MARIUSZ KMIECIK, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, UL. SOBIESKIEGO 47A, REP. A NR 9162/2003; ZMIANA OD § 2 DO § 142003-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELIKSIAK2003-12-31 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2014-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIK2024-03-20 do dziś
2. ImionaNATALIA MARTA2024-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2024-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2014-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELIKSIAK2003-12-31 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-12-31 do dziś
229 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2003-12-31 do dziś
351 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-12-31 do dziś
451 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-12-31 do dziś
552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-12-31 do dziś
671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-12-31 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-31 do dziś
828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 22.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-03-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-20 do dziś
3data złożenia 30.01.2007 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-02-22 do dziś
4data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
5data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-23 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
11data złożenia 17.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
14data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
15data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
16data złożenia 16.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
19data złożenia 02.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
20data złożenia 16.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
21data złożenia 12.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-02-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-03-31 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052007-02-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów