FIRMA „DULEDO” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000185777
Numer REGON: 472847392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437198/22/219]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP4728473922004-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „DULEDO” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 80882004-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI2004-01-07 do dziś
2. Adresulica PIOTRKOWSKA nr domu 6 C kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2004-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z 07 GRUDNIA 2000 R., NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, REPERTORIUM A NR 6399/2000, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UL. PIOTRKOWSKA NR 25, ZMIENIONY W ZAKRESIE § 10 AKTEM NOTARIALNYM TEJ SAMEJ NOTARIUSZ Z DNIA 12 GRUDNIA 2000 R. (REPERTORIUM A NR 6579/2000). AKT NOTARIALNY Z 29 SIERPNIA 2003 R., NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4454/2003 ZMIENIONO § 6, § 8 ZDANIE II, § 11, § 12, § 15. AKT NOTARIALNY Z 16 GRUDNIA 2003 R., NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, REPERTORIUM A NR 6681/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 7 I § 13.2004-01-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.2010 R., REPERTORIUM A NR 1002/2010, NOTARIUSZ J. KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO TREŚĆ § 6.2010-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2021-01-26 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH2004-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOUDENBURG2004-01-07 do dziś
2. ImionaPHILIPPUS HERMANUS2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2004-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport139000,00 PLN2004-01-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2021-01-26 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOUDENBURG GRZELAK2004-01-07 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-01-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-05-11 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-11 do dziś
346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2010-05-11 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-05-11 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-11 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-11 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-11 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-11 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-05-11 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
3data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
4data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
5data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-15 do dziś
6data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
7data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
8data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 04.03.2013 okres 1.01- 31.12.2012 ROK2013-04-04 do dziś
11data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
14data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
18data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
19data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
81.01- 31.12.2012 ROK2013-04-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
91.01- 31.12.2012 ROK2013-04-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów