„HESTIA - MIĘDZYNARODOWI SPEDYTORZY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000185665
Numer REGON: 190556595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2018-07-21
Sygnatura akt[RDF/599931/18/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905565952003-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESTIA -MIĘDZYNARODOWI SPEDYTORZY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 70492003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2003-12-30 do dziś
2. Adresulica MIKOŁAJA REJA nr domu 13/15 kod pocztowy 81-874 poczta SOPOT kraj POLSKA 2003-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.1991 R., HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NR 83 W GDYNI, REPERTORIUM A NR 6495 NA ROK 1991 UMOWA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI. 15.12.2003 R., EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 8705/2003, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY, UCHWALENIE UMOWY W NOWYM BRZMIENIU.2003-12-30 do dziś
224.10.2005 R., REPERTORIUM A NR 7115/2005, ASESOR NOTARIALNY ANNA TARASIUK-SKARBEK, KANCELARIA NOTARIALNA EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK W GDAŃSKU; ZMIANA PAR. 7, PAR. 9 I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY;2005-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCZKO2003-12-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.600,00 ZŁOTYCH2005-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2003-12-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ADAM2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.400,00 ZŁOTYCH2005-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCZKO2003-12-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.400,00 ZŁOTYCH2005-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50400,00 PLN2005-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCZKO2010-08-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA2010-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK2003-12-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ADAM2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2010-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 20.06.20052005-06-29 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
4data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
5data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów