LABO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000185548
Numer REGON: 006930770
Numer NIP: 1180027833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512204/23/625]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006930770 NIP 11800278332010-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 240692003-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OBORNICKA nr domu 5 kod pocztowy 02-948 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.1990 R, NOT. JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 15079/90 AKT ZAŁOŻYCIELSKI, 16.12.2003 R., NOT. MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1445/2003, ZMIANA § § 6, 8, 10, 11-18, DODANO § § 19-28, SKREŚLONO § 12”.2003-12-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 08.04.2010 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM BILEWICZEM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 145 LOK. 1, REPERTORIUM A NR 1491/2010 §§ § 6, 8, 10 -ZMIENIONE W CAŁOŚCI2010-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNILUK2003-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ2006-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHASSA2003-12-31 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2006-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2003-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNILUK2003-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-31 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoHASSA2003-12-31 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-19 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-19 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-04-19 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-04-19 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-04-19 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-19 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-04-19 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-19 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-04-19 do dziś
1072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-04-19 do dziś
1173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-19 do dziś
1274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-04-19 do dziś
1382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-04-19 do dziś
1485 EDUKACJA2010-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2004 -31.12.20042007-07-11 do dziś
2data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-07-11 do dziś
3data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
4data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.20072012-09-14 do dziś
5data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082012-09-14 do dziś
6data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-09-14 do dziś
7data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-09-14 do dziś
8data złożenia 05.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
9data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-26 do dziś
10data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-26 do dziś
11data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
12data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-26 do dziś
13data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
14data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
17data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
19data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042007-07-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-07-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
401.01.2007 - 31.12.20072012-09-14 do dziś
501.01.2008 - 31.12.20082012-09-14 do dziś
601.01.2009 - 31.12.20092012-09-14 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102012-09-14 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042007-07-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-07-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
401.01.2007 - 31.12.20072012-09-14 do dziś
501.01.2008 - 31.12.20082012-09-14 do dziś
601.01.2009 - 31.12.20092012-09-14 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102012-09-14 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów