SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SZAMOTUŁACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000185500
Numer REGON: 000488830
Numer NIP: 7870000878
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/430677/22/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004888302004-02-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SZAMOTUŁACH2004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 4452004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina SZAMOTUŁY miejscowość SZAMOTUŁY2004-02-09 do dziś
2. Adresulica ŁĄKOWA nr domu 9 kod pocztowy 64-500 poczta SZAMOTUŁY 2004-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.06.1962 R. 05.09.1995 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT. 30.09.2003 R. ZMIENIONO PAR. 1, 3-28, 31-33, 35-37, 40, 41, 48-50, 52, 54-58, 60-128; DODANO PARAGRAFY 129-134. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2004-02-09 do dziś
213.06.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 6, 9, 14, 15, 16, 21, 26, 27, 35, 53, 66, 67, 69, 70, 75, 83, 84, 96, 97, 102, 106, 109, 110, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127 SKREŚLA SIĘ TREŚĆ PAR. 73, 92, 111, 113, 115, 117, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-08-04 do dziś
329.11.2007 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 4, 5, 6; DOTYCHCZASOWY PAR. 18 OZNACZONO JAKO PAR. 9, ZMIENIONO JEGO TREŚĆ ORAZ ODPOWIEDNIO PRZESUNIĘTO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW; ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW WG NOWEJ NUMERACJI: 10, 11, 12, 15÷18, 20, 46÷48, 50, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 75, 78÷82, 88÷90, 107, 109÷111, 113, 116, 118, 123, 124; ZMIENIONO NUMERACJĘ NIE DOKONUJĄC ZMIANY TREŚCI PARAGRAGÓW OZNACZONYCH DOTYCHCZAS NUMERAMI: 12, 13, 17, 29, 34, 38, 44, 45, 53, 63, 65, 67, 72, 81, 105, 119, 121÷124, 127, 134; DODANO PARAGRAFY: 21÷41, 43, 44, 51, 52, 57, 65, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 83, 85÷87, 91÷104, 106, 108, 112, 114, 115, 126÷141; USUNIĘTO PARAGRAFY: 20÷28, 30÷33, 39, 41÷43, 48÷51, 54÷59, 61, 62, 70, 71, 83÷86, 89÷91, 93÷100, 102, 104, 105, 108, 110, 114, 128÷133; ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY.2008-02-14 do dziś
429.05.2017R. - ZMIENIONO TREŚĆ §§10, 11, 52, 56, 108, 115, 139, - ZATWIERDZONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2017-10-25 do dziś
524.04.2018R. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWY I UCHWALONO NOWY STATUT2018-07-24 do dziś
622.09.2020R. - ZMIENIONO: §32, §39, §48, §1372021-02-01 do dziś
707.09.2021R. - ZMIENIONO: §39, §61, §111, §113 - ZATWIERDZONO TKEST JEDNOLITY2021-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIÓDMIAK2014-11-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-17 do dziś
21. NazwiskoPATYSIAK2014-11-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA STEFANIA2014-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-17 do dziś
31. NazwiskoTUREK2004-02-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JÓZEFA2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2004-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIAK2021-10-15 do dziś
2. ImionaROMAN2021-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2021-02-01 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2021-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2019-06-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKA-SKRZYPCZAK2019-11-26 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁEK2019-06-24 do dziś
2. ImionaMARIAN2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁYŃSKI2019-06-24 do dziś
2. ImionaJAN KUBA2019-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2016-07-04 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2016-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIAK2016-07-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2016-07-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDMUND2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŹDZIEL2016-07-04 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCH2016-07-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA EWA2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2016-07-04 do dziś
2. ImionaLECH PIOTR2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaTECŁAW2016-07-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoGŁUSZAK2022-08-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYM I KSIĘGOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ DO NOTARIUSZA, SĄDÓW, BANKÓW, URZĘDÓW SKARBOWYCH, KOMORNIKÓW, ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI.2022-08-04 do dziś
21. NazwiskoSTRÓŻYK2022-08-04 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ I FUNKCJONOWANIEM SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYM I KSIĘGOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ DO NOTARIUSZA, SĄDÓW, BANKÓW, URZĘDÓW SKARBOWYCH, KOMORNIKÓW, ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI.2022-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-18 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-02-18 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-02-18 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-18 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 16.06.20052005-06-29 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
4data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
6data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
13data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
15data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
16data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
17data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów