SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHODKIEWICZA”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000185485
Numer REGON: 001242024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-05-26
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/5180/23/35]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012420242003-12-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHODKIEWICZA”2003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 3982003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2003-12-30 do dziś
2. Adresulica KORDECKIEGO nr domu 5 B kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2003-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCHODKIEWICZA-TORUN@WP.PL2013-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.05.1986 R. 15.11.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-12-30 do dziś
219.06.2006 R. ZMIANA: § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 21, § 22, § 43, § 48, § 50, § 55, § 67, § 72, § 85, § 90, § 93, § 96, § 972006-10-06 do dziś
31) 29 LISTPODADA 2007 R. A) ZMIANA § 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 28, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 52, 54, 58, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 92; B) SKREŚLENIE § 15, 21, 29, 62 C) UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2008-01-18 do dziś
423 CZERWCA 2010 R. ZMIENIONO § 43 PKT 3, § 90 PKT 2, § 92 UST. 12010-09-02 do dziś
506.06.2018 R.; ZMIENIONO STATUTU W CAŁOŚCI NADAJĄC DOTYCHCZASOWEMU STATUTOWI NOWĄ TREŚĆ.2018-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁDZIELNI.2018-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻAK2017-09-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-26 do dziś
21. NazwiskoLIPIŃSKA2004-05-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA BARBARA2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-05-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-14 do dziś
31. NazwiskoADASZAK2003-12-30 do dziś
2. ImionaBARBARA MAŁGORZATA2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUBISZEWSKI2023-05-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ TOMASZ2023-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLSKA2023-05-26 do dziś
2. ImionaNATALIA2023-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2017-10-19 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW HENRYK2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻNIEWSKA2017-10-19 do dziś
2. ImionaIZABELA2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANDOR2017-10-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALDEMAR2017-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-22 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-22 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-22 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 23.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-14 do dziś
2data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
3data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
4data złożenia 11.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
5data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
6data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
7data złożenia 25.07.2013 okres ROK 20122013-08-22 do dziś
8data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
9data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
10data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11data złożenia 18.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
12data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
13data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
16data złożenia 11.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
17data złożenia 17.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
6ROK 20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-11 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-08 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
401.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
6ROK 20122013-08-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów