SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LIWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000185475
Numer REGON: 170791490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/11190/22/76]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP1707914902003-12-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LIWA”2003-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU nr w rejestrze 7722003-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina SUSZ miejscowość KAMIENIEC2003-12-31 do dziś
2. Adresnr domu 1 kod pocztowy 14-240 poczta SUSZ 2003-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.01.2000 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI2003-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2003-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBRZEZIŃSKI2022-09-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZDZISŁAW2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-19 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-20 do dziś
31. NazwiskoBLUJ2003-12-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-31 do dziś
41. NazwiskoKAWICKI2003-12-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-31 do dziś
51. NazwiskoRESZKA2003-12-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MICHAŁ2003-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRĄŻEWSKI2022-10-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATOS2016-09-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FILIP2016-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2021-11-17 do dziś
2. ImionaANITA EWA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWICKI2021-11-17 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAŻNIEWSKI2021-11-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 CELEM SPÓŁDZIELNI JEST ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH, SOCJALNYCH, KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM BUDYNKU LUB OSIEDLU, JAK RÓWNIEŻ ADMINISTROWANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI CZŁONKÓW, NAJEMCÓW, WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ NABYTYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 19.10.1991 R. O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW (DZ.U.NR 107 POZ.464) ORAZ PROWADZENIE NA ICH RZECZ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, SOCJALNEJ I GOSPODARCZEJ2003-12-31 do dziś
270 1 SPÓŁDZIELNIA PROWADZI SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ SAMODZIELNIE.W RAMACH TEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNIA -NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE BUDUJE LUB NABYWA DOMY MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE, GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE -PROWADZI GOSPODARKĘ LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZĄ, ŚWIETLICE, KLUBY, CZYTELNIE -ORGANIZUJE WSRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNĄ POMOC I KRZEWI KULTURĘ WSPÓŁŻYCIA -PROWADZI ZAKŁADY POMOCNICZE DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW2003-12-31 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-12-04 do dziś
2data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-12-04 do dziś
3data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-12-04 do dziś
4data złożenia 18.11.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-12-04 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 2010 R.2011-07-11 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
10data złożenia 18.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
11data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
12data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16data złożenia 23.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-23 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-12-04 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-12-04 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-12-04 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-12-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
72010 R.2011-07-11 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-12-04 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-12-04 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-12-04 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-12-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
72010 R.2011-07-11 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów