„BUTSTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000185367
Numer REGON: 190939037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/5553/21/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP1909390372004-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTSTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 108882004-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina ZBLEWO miejscowość ZBLEWO2004-01-13 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 21 kod pocztowy 83-210 poczta ZBLEWO kraj POLSKA 2004-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.1995 R. WIESŁAW CHORUBSKI -NOTARIUSZ W TCZEWIE, REP. A NR 8684/95 13.10.2003 R., ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI ZASTĘPCA JANINY CIECHANOWSKIEJ NOTARIUSZA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, REP. A NR 8056 NA ROK 2003, ZMIANA PAR. 1, 6, 7, 17, 18 I UCHYLENIE PAR. 19 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2004-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOK2004-01-13 do dziś
2. ImionaLEON MAREK2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2004-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDYREKTOR ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOK2004-01-13 do dziś
2. ImionaLEON MAREK2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-11-25 do dziś
215 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2021-03-30 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-25 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-30 do dziś
547 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2021-03-30 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2000 ROK data złożenia 03.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2000 ROK2004-01-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 ROK data złożenia 03.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 ROK2004-01-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 ROK data złożenia 03.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 ROK2004-01-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-17 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-03 do dziś
6data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-16 do dziś
7data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-02 do dziś
8data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
9data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-03 do dziś
10data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
11data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
12data złożenia 02.07.2012 okres 20112012-08-16 do dziś
13data złożenia 05.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-08 do dziś
14data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
15data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
16data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
17data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
18data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
21data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
22data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-16 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-03 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
720112012-08-16 do dziś
82012 ROK2013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2000 ROK2004-01-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2001 ROK2004-01-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 ROK2004-01-13 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-05-16 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-02 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-08-26 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-04-03 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-05-06 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-04-13 do dziś
1020112012-08-16 do dziś
112012 ROK2013-10-08 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów