„BONY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000185347
Numer REGON: 190488439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-08-09
Sygnatura akt[RDF/413126/22/98]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP1904884392003-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 98052003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina OSIE miejscowość OSIE2012-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIE ulica UL. DWORCOWA nr domu 8D kod pocztowy 86-150 poczta OSIE kraj POLSKA 2021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.1994 R., KANC. NOT. M.PASZKIEWICZ GDAŃSK, REP. A NR 2690/1994 27.11.2003 R., KANC.NOT.B.ROMAŃSKA STAROGARD GD. REP. A 12399/2003, ZMIANA W PARAG.4, 7, 9, 13, 16, 24, USUNIĘTO: PAR. 10, 11, 122003-12-29 do dziś
230.05.2012 R., REP. A NR 3659/2012, NOTARIUSZ JOLANTA CEJROWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TCZEWIE PRZY ULICY JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5/3 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I USTALENIE NOWEJ2012-08-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13-09-2019 R. REPERTORIUM REP. A NR 7294/2019. NOTARIUSZ DARIUSZ RUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMNIE PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ NR 18 ZMIANA § 7 UST. 1, § 10, § 11, § 15 DODANIE § 8 UST. 2 USUNIĘCIE § 26 I § 272020-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZELLA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2212251102016-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000385793 2016-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14000000,00 ZŁ2020-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego14000000,00 ZŁ2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2003-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZELLA2011-09-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2011-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARABACH2018-10-05 do dziś
2. ImionaMAREK2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-10-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2016-05-23 do dziś
201 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2016-05-23 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-05-23 do dziś
401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2016-05-23 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-05-23 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-05-23 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-23 do dziś
877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2016-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
3data złożenia 17.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
4data złożenia 23.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
5data złożenia 30.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-14 do dziś
6data złożenia 23.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-08 do dziś
7data złożenia 23.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-16 do dziś
8data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
14data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
17data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
18data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
19data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
20data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-08 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-04-14 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-08 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów