SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISTYP” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000185195
Numer REGON: 001117951
Numer NIP: 1132031593
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4387/23/973]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001117951 NIP 11320315932008-10-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BISTYP” W LIKWIDACJI2023-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SĄD REJESTROWY nr w rejestrze 17972004-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-12 do dziś
2. Adresulica WĄCHOCKA nr domu 4 A kod pocztowy 03-934 poczta WARSZAWA 2004-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19.07.1984 04.06.2003 ZMIENIONO §§: 1 PKT 1, 3, 5 PKT 1B, 8 PKT 1A, 10, 12 PKT 1, 20, 22, 26, 27, 29, 34-38, 59, 60, 62 UST. 1 PKT 1, 86, DODANO §§: 32, 48 PKT 3, 63 PKT 1B, SKREŚLONO § 92004-01-12 do dziś
230 LISTOPAD 2007 R. -ZMIANY: § 5 DOPISANO PKT 4; § 6 SKREŚLONO PKT 1; § 7 DOPISANO PKT 4; § 8 PKT 1A OTRZYMUJE BRZMIENIE, PKT 2 SKREŚLONO: § 14 PKT 3 WYKREŚLONO I ZAPISANO PKT 2; § 15 NOWE BRZMIENIE, PKT 5 OTRZYMUJE BRZMIENIE; § 27 DOPISANO PKT 5; § 31 DOPISANO TREŚĆ; § 36 DOPISANO TREŚĆ; § 41 DOPISANO PKT 6; § 60 DOPISANO PKT 3A; § 61 PKT 2, PKT 2 PDPKT 2, PKT 4; § 62 PKT 1, PKT 2, PKT 3, § 63 PKT 1; § 66 PKT 6, PKT 7, PKT 8; § 76 PKT 3; § 77 PKT 4A; § 87; § 88; TREŚĆ ZMIAN ZAPISANO W UCHWALE NR 1/ZAŁĄCZNIK/2008-01-10 do dziś
314.06.2018. ZMIANY: §1 UST.3; §5 ZMIANA; §6 ZMIANA: §7 WYKREŚLONY: §8 ZMIANA; §9 WYKREŚLONY; §10 ZMIANA; §11 WYKREŚLONY; §12 WYKREŚLONY; §13 WYKREŚLONY; §16 ZMIANA; §17 WYKREŚLONY;§18 WYKREŚLONY;§19 WYKREŚLONY; §20 WYKREŚLONY;§ 21 WYKREŚLONY; §22 WYKREŚLONY; §23 WYKREŚLONY; 24 WYKREŚLONY; §25 WYKREŚLONY; §26 WYKREŚLONY; §27 ZMIANY USTĘP: 2;3;4; §28 ZMIANA; § 29 WYKREŚLONY; §30 WYKREŚLONY; §31 WYKREŚLONE ZDANIE DRUGIE I TRZECIE; §32 WYKREŚLONY; §33 WYKREŚLONY; §35 ZMIANA; § 36 ZMIANA; §37 WYKREŚLONY; §38 ZMIANA; §40 ZMIANA; §41 ZMIANA UST. 2 I 3; §42 WYKREŚLONY; §49 WYKREŚLONY; §50 WYKREŚLONY; §51 WYKREŚLONY; §52 WYKREŚLONY; §53 WYKREŚLONY; §54 WYKREŚLONY; §55 WYKREŚLONY; §62 DODANO UST. 4;5;6; § 87 ZMIANA; §88 ZMIANA; POZOSTAŁE POSTANOWIENIA STATUTU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.2018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOZDERKA2021-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁODZIMIERZ2021-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIŃSKA2021-08-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOBĘDZKI2019-08-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-10 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 19.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022004-01-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 07.04.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-07-07 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres ZA 2005 ROK2006-07-11 do dziś
5data złożenia 12.08.2008 okres ZA ROK 20072008-10-02 do dziś
6data złożenia 27.07.2009 okres ZA ROK 20082009-08-04 do dziś
7data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
8data złożenia 20.06.2012 okres 20112012-06-29 do dziś
9data złożenia 29.11.2010 okres 20092012-12-18 do dziś
10data złożenia 05.09.2013 okres 20122013-09-24 do dziś
11data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
12data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
19data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-07-11 do dziś
2ZA ROK 20072008-10-02 do dziś
3ZA ROK 20082009-08-04 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
520112012-06-29 do dziś
620092012-12-18 do dziś
720122013-09-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-07-07 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-07-11 do dziś
3ZA ROK 20072008-10-02 do dziś
4ZA ROK 20082009-08-04 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
620112012-06-29 do dziś
720092012-12-18 do dziś
820122013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR NWZ/01/11/2022 Z DNIA 15 LISTOPADA 2022 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR NWZ/01/12/2022 Z DNIA 01 GRUDNIA 2022 R. O OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI I JEJ ROZWIĄZANIU (NA PODSTAWIE ART. 113 § 1 UST. 3 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE) ,2023-01-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW LUB JEDEN LIKWIDATOR I PEŁNOMOCNIK2023-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMŻA2023-01-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAW TADEUSZ2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBAT2023-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZYGMUNT2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów