„EMTM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000185155
Numer REGON: 330493122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-14
Sygnatura akt[RDF/350617/21/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3304931222004-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMTM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 19102004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina TRZEBIATÓW miejscowość TRZEBIATÓW2019-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBIATÓW ulica UL. KOŁOBRZESKA nr domu 24 kod pocztowy 72-320 poczta TRZEBIATÓW kraj POLSKA 2019-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.1996 R. NOTARIUSZ W. CHWIAŁKOWSKI KN W KOŁOBRZEGU, REP. A NUMER 7304/1996; 03.12.2003 R. NOTARIUSZ W. CHWIAŁKOWSKI KN W KOŁOBRZEGU, REP. A NUMER 9106/2003; ZMIANY PARAGRAFÓW: 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18.2004-01-15 do dziś
2-12.06.2006 R. REPERTORIUM A NUMER 6136/2006, NOTARIUSZ WALDEMAR CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU PRZY PLACU RATUSZOWYM 2/2, ZMIENIONO W PARAGRAFIE 3 USTĘP 1; DODANO W PARAGRAFIE 5 UMOWY SPÓŁKI KOLEJNE PUNKTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2006-06-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2009 R., REP. A NR 5790/2009, NOTARIUSZ ELIZA SZERSZENOWICZ -KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁAWNIE, -ZMIENIONO BRZMIENIE UMOWY W ZAKRESIE: § 3 UST. 1, § 5 UST. 1, § 6, § 7, § 8 UST. 1, § 9; -WYKREŚLA SIĘ Z UMOWY SPÓŁKI § 15 UST. 8 I 10 CO POWODUJE ZMIANĘ NUMERACJI W § 15 OD UST. 1 DO 10; -DODAJE SIĘ DO UMOWY § 16 A.2009-10-30 do dziś
431.07.2019R. REP. A NUMER 2708/2019, NOTARIUSZ BOŻENA BŁAŻEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBIATOWIE, ZMIENIONO § 3 UST.1;2019-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURIS-DIRECT SERVICES LIMITED2021-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2021-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2009-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSEN2004-01-15 do dziś
2. ImionaEVEN2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-15 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOKARSKI2021-09-21 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN JAN2021-09-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-09-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-10-30 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-17 do dziś
3data złożenia 08.08.2000 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
4data złożenia 21.09.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-02 do dziś
5data złożenia 30.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-10 do dziś
6data złożenia 14.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
7data złożenia okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-12 do dziś
8data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
9data złożenia 28.02.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-16 do dziś
10data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
15data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
16data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-02 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-10 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-16 do dziś
801.01.2012-31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-17 do dziś
301.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-02 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-10 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-16 do dziś
1001.01.2012-31.12.2012 R.2013-08-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów