„ARTOIS-POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000184978
Numer REGON: 010253644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350058/21/132]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010253644 NIP 95100276982007-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTOIS-POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 368592004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZARNOMORSKA nr domu 13 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 MARCA 1993 R. NOTARIUSZ PIOTR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 47, REPERTORIUM A-1524/93, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI DNIA 3 GRUDNIA 2003 R. NOTARIUSZ PAWEŁ CHAŁUPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 22, REPERTORIUM A NR 19712/03, ZMIANA § 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 14, § 15, § 16, § 17, § 25 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-01-23 do dziś
225 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 9721/2007, WIEŃCZYSŁAWA CUBAŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 24 ZMIENIONE PAR. 7 I PAR. 82007-09-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2011 R., REP. A NR 1003/2011, NOTARIUSZ WIEŃCZYSŁAWA CUBAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 24 ZMIANA: § 6, § 8, § 92011-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENDKOWSKI2004-01-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH2011-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PODPISUJE W JEJ IMIENIU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO REPREZENTUJE I PODPISUJE W JEJ IMIENIU: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENDKOWSKI2004-01-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBENDKOWSKI2007-09-17 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2007-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2007-09-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-04-06 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-06 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-04-06 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-06 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-04-06 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-12 do dziś
3data złożenia 03.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
4data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-13 do dziś
5data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
6data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
7data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
8data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
9data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
10data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
11data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
12data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
13data złożenia 03.03.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-09 do dziś
14data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
15data złożenia 11.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
16data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
17data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
18data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów