MOTORRAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000184928
Numer REGON: 356756239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/212177/20/714]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOTORRAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PERLICZA nr domu 6 kod pocztowy 02-893 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2003 R. ASESOR NOTARIALNY SYLWIA BARUTOWICZ -WIECZOREK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRZESZOWICACH PRZY UL. WALKOWSKIEGO 2; REPERTORIUM A NUMER 9041/20032003-12-23 do dziś
218 MAJA 2015R., REP.A NR 2879/2015, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2 UST.1 I UST.2 ORAZ § 32015-11-18 do dziś
319.12.2017 R., REP. A NR 14257/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 3, 8, 9, 17 I 18 ORAZ WYKREŚLENIE PAR. 25 I 26.2018-01-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.05.2019 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA MIKITA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6498/2019, ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2019-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2015-11-18 do dziś
2. ImionaARTUR2015-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2003-12-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKI2019-02-19 do dziś
2. ImionaARTUR2019-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWACKA2003-12-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoURBAŃSKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2016-03-03 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-11-18 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2015-11-18 do dziś
452 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-11-18 do dziś
570 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-18 do dziś
673 11 Z REKLAMA2015-11-18 do dziś
777 11 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2015-11-18 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-18 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.09.2002 -31.12.2004 data złożenia 22.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20.09.2002 - 31.12.20042005-12-29 do dziś
2data złożenia 27.07.2007 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-09-11 do dziś
3data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2006-31.12.20062010-09-27 do dziś
4data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2007-31.12.20072010-09-27 do dziś
5data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-09-27 do dziś
6data złożenia 08.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-18 do dziś
8data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-18 do dziś
9data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-18 do dziś
10data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-18 do dziś
11data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13data złożenia 14.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-09-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062010-09-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072010-09-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-09-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-18 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-18 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-18 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów