SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W TARNOGRODZIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000184869
Numer REGON: 950174233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16029/22/692]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP9501742332003-12-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W TARNOGRODZIE2003-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY ZAMOŚĆ V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S 19782003-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina TARNOGRÓD miejscowość TARNOGRÓD2003-12-23 do dziś
2. Adresulica POGODNA nr domu 20 kod pocztowy 23-420 poczta TARNOGRÓD 2005-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁA ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELI SPÓŁDZIELNI Z DNIA 1 GRUDNIA 1993 R.2003-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUREK2022-07-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-06 do dziś
21. NazwiskoGOCH2005-04-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-15 do dziś
31. NazwiskoPEĆ2005-04-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA ZARZĄDU2005-04-15 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-15 do dziś
41. NazwiskoŁUPICKA2003-12-23 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA KATARZYNA2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-15 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2003-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
61. NazwiskoSZCZĘSZEK2003-12-23 do dziś
2. ImionaJULIAN2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2022-07-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKÓW2022-07-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPART2005-04-15 do dziś
2. ImionaJADWIGA KRYSTYNA2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIAK2005-04-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZUK2005-04-15 do dziś
2. ImionaLEON2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIAŁO2005-04-15 do dziś
2. ImionaJAN2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZUK2003-12-23 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 13.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-15 do dziś
2data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2005-31.12.20052013-10-16 do dziś
3data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2006-31.12.20062013-10-16 do dziś
4data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-10-16 do dziś
5data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-10-16 do dziś
6data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-10-16 do dziś
7data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-10-16 do dziś
8data złożenia 08.10.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-10-16 do dziś
9data złożenia 23.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-30 do dziś
10data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-07 do dziś
11data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-07 do dziś
12data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-07 do dziś
13data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
14data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
17data złożenia 23.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-23 do dziś
18data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052013-10-16 do dziś
201.01.2006-31.12.20062013-10-16 do dziś
301.01.2007-31.12.20072013-10-16 do dziś
401.01.2008-31.12.20082013-10-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092013-10-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102013-10-16 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-10-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122014-01-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-04-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052013-10-16 do dziś
301.01.2006-31.12.20062013-10-16 do dziś
401.01.2007-31.12.20072013-10-16 do dziś
501.01.2008-31.12.20082013-10-16 do dziś
601.01.2009-31.12.20092013-10-16 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-10-16 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-10-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122014-01-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów