SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROKUS”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000184851
Numer REGON: 091383384
Numer NIP: 5551491456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-21
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/6465/23/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0913833842004-01-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROKUS”2004-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 8712004-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE miejscowość NIECHORZ2004-01-06 do dziś
2. Adresmiejscowość NIECHORZ nr domu 8E kod pocztowy 89-400 poczta SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE kraj POLSKA 2018-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.02.1996 R. ZE ZMIANAMI UCHWALONYMI W DNIU 11.04.1996 R.2004-01-06 do dziś
228.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT ZE ZMIANAMI UCHWALONYMI W DNIU 15.05.2008 R.2008-06-26 do dziś
321.06.2018R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUKOLT2004-01-06 do dziś
2. ImionaMARIAN ROMAN2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-06 do dziś
21. NazwiskoPAJĄK2004-01-06 do dziś
2. ImionaLUCYNA2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2004-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADWISZCZAK2023-07-21 do dziś
2. ImionaJAN2023-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIEWSKI2023-07-21 do dziś
2. ImionaJAN2023-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPACZ2023-07-21 do dziś
2. ImionaOLA2023-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA MIESZKAŃ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ JEJ CZŁONKÓW ORAZ PRZEKAZANYCH W ADMINISTROWANIE PRZEZ AGENCJĘ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, ORAZ ZARZĄDY NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI2004-01-06 do dziś
270 32 B ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ TYM MIESZKANIOM INFRASTRUKTURY, A PRZEKAZANYCH SPÓŁDZIELNI PRZEZ AGENCJĘ WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA I URZĄDZEŃ NABYTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2004-01-06 do dziś
391 33 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW, ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU2004-01-06 do dziś
493 05 Z PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAJĄCEJ NA CELU ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI I USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI W/W MIESZKAŃ I URZĄDZEŃ2004-01-06 do dziś
570 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2004-01-06 do dziś
693 05 Z WYKONANIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH UMOWY -ZLECENIA ZAWIERANYCH Z OSOBAMI PRAWNYMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI2004-01-06 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 19.04.2006 okres 2005 R.2006-05-17 do dziś
4data złożenia 27.04.2007 okres 2006 R.2007-05-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-08-01 do dziś
6data złożenia 24.06.2009 okres 2008 R.2009-07-02 do dziś
7data złożenia 25.03.2010 okres 2009 R.2010-04-13 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 20102011-07-28 do dziś
9data złożenia 20.04.2012 okres 20112012-05-08 do dziś
10data złożenia 08.05.2013 okres 2012 R.2013-06-04 do dziś
11data złożenia 28.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
13data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
17data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
18data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
20data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-17 do dziś
22006 R.2007-05-23 do dziś
32007 R.2008-08-01 do dziś
42008 R.2009-07-02 do dziś
52009 R.2010-04-13 do dziś
620102011-07-28 do dziś
720112012-05-08 do dziś
82012 R.2013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-05-17 do dziś
22006 R.2007-05-23 do dziś
32007 R.2008-08-01 do dziś
42008 R.2009-07-02 do dziś
52009 R.2010-04-13 do dziś
620102011-07-28 do dziś
720112012-05-08 do dziś
82012 R.2013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów