A-VITA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000184676
Numer REGON: 017178621
Numer NIP: 5213155930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499823/23/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0171786212003-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-VITA PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 630372003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 29.11.2000 R., NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, WL. JANA PAWŁA II NR 70/5. REPERTORIUM A NR 14205/2000. ZMIANA § 7, § 16, § 17, § 23 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 27.11.2003 R., NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70/5. REPERTORIUM A NR 13226/2003.2003-12-29 do dziś
210.06.2019 R., REP. A NR 4038/2019, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JANICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, ZMIANA: §7, §9, §16 UST. 3, §20 UMOWY SPÓŁKI2019-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0157788252019-03-27 do dziś
4. Numer KRS0000169558 2019-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 38.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922019-03-27 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2019-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDEREK2022-10-04 do dziś
2. ImionaPAULINA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2019-03-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHORSKI2019-03-27 do dziś
2. ImionaIGOR WOJCIECH2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-27 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-29 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-06 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-06 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-08-06 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-06 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-08-06 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-08-06 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-08-06 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-08-06 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
8data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
9data złożenia 27.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
10data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-28 do dziś
11data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2002 DO 31.12.20022018-12-29 do dziś
12data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-29 do dziś
13data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-29 do dziś
14data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-29 do dziś
15data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-29 do dziś
16data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-12-31 do dziś
17data złożenia 21.02.2019 okres OD 01.01.2001 DO 31.12.20012019-02-21 do dziś
18data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
21data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
22data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-12-28 do dziś
11OD 01.01.2002 DO 31.12.20022018-12-29 do dziś
12OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-29 do dziś
13OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-29 do dziś
14OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-29 do dziś
15OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-29 do dziś
16OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-12-31 do dziś
17OD 01.01.2001 DO 31.12.20012019-02-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
10OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-29 do dziś
11OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-29 do dziś
12OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-29 do dziś
13OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-12-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów