CUKIERNIA „PATI” JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000184549
Numer REGON: 592275385
Numer NIP: 5080000021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[RDF/364489/21/742]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 592275385 NIP 50800000212016-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „PATI” JAKUBOWSCY SPÓŁKA JAWNA2003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PAJĘCZAŃSKI gmina SULMIERZYCE miejscowość SULMIERZYCE2017-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SULMIERZYCE ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 98-338 poczta SULMIERZYCE kraj POLSKA 2017-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29.09.2003 R.2003-12-29 do dziś
227.05.2004 R. ZMIENIONO § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI2004-10-01 do dziś
3ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ Z DNIA 27.06.2011 R.2011-08-30 do dziś
4UCHWAŁA Z 15.12.2004 R. NR 1/2003/2 - ZMIANA § 5, § 6, § 14 ORAZ § 17 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA Z 31.12.2014 R. NR 1/2014 - ZMIANA § 12 PKT 2 I PKT 4 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA Z 31.12.2014 R. NR 3/2014 - ZMIANA § 1, § 5, SKREŚLENIE § 14 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA Z 08.12.2015 R. NR 2-3/2015 - ZMIANA § 5, § 62016-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2003-12-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-29 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2003-12-29 do dziś
2. ImionaDANIEL2003-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-29 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 150.000 ZŁOTYCH PODPISUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2003-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2003-12-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2003-12-29 do dziś
2. ImionaDANIEL2003-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2011-08-30 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-30 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-08-30 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-08-30 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-30 do dziś
610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-08-30 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-30 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-072021-05-19 do dziś