BUDMAL - ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000184505
Numer REGON: 010135815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278186/21/563]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010135815 NIP 11300094312009-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAL -ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze DZIAŁ B NR 357882003-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2008-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica REJTANA nr domu 13 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2008-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.1992 R., REP. A NR 15346/92; 25.10.1993 R., REP. A NR 931/93; 18.02.1993 R., REP. A NR 2016/93 -AKTY NOTARIALNE SPORZĄDZIŁ NOTARIUSZ ARTUR JANIK KANCELARIA NOTARIALNA ARTURA JANIKA W PRUSZKOWIE, PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22. ZMIANY UMOWY NIE ZAREJESTROWANE: 02.12.2003 R., NOTARIUSZ EWA BIENIEK KANCELARIA NOTARIALNA S.C. EWA BIENIEK I MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70, 01-381 WARSZAWA ZMIENIONE PARAGRAFY: §4, §5, §6, §7, §8, §9, §11, §12, §13, §14, §17, §18, §19, §21, §22, §24 A, §25, §26, §27, §28, §31; DODANE PARAGRAFY: §18 A, §20 A, §21 A, §22 A, §22 B, §22 C, §22 D, §22 E.2003-12-22 do dziś
226 WRZESIEŃ 2008; REP. A NR 12720/2008; KANCELARIA NOTARIALNA EWA BIENIEK-NOTARIUSZ; MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA-NOTARIUSZ, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70, 01-381 WARSZAWA; ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI § 3; § 20A UST. 4. 10 PAŻDZIERNIK 2008; REP. A NR 13811/2008; KANCELARIA NOTARIALNA EWA BIENIEK-NOTARIUSZ; MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA-NOTARIUSZ; UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 70, 01-381 WARSZAWA; ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI -§ 12 UST. 5; § 12 UST. 6-WYKREŚLONY; § 14 UST. 2; § 18 UST. 5; § 21; § 24A UST. 2.2008-10-21 do dziś
311.12.2009 R. NUMER REP.13108/2009, KANCELARIA NOTARIALNA EWA BIENIEK-NOTARIUSZ, UL. OKOPOWA 56/3, WARSZAWA -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-17 do dziś
420.05.2014., REPERTORIUM A NR 2820/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: § 12 UST. 5, § 21.2014-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2008-10-21 do dziś
2. ImionaROBERT ANTONI2008-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500,00 ZŁOTYCH2008-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2014-06-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.400 ZŁ2014-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2019-03-13 do dziś
2. ImionaMARLENA ANNA2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5100,00 ZŁ2019-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2003-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2008-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2014-06-03 do dziś
2. ImionaMARCIN ROBERT2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2008-10-21 do dziś
2. ImionaROBERT ANTONI2008-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2010-03-17 do dziś
243 34 Z MALOWANIE2010-03-17 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-03-17 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-27 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-27 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-04-27 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-04-27 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-04-27 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 25.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-20 do dziś
2data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
5data złożenia 05.05.2009 okres 2008 ROK2009-06-04 do dziś
6data złożenia 09.03.2010 okres 2009 ROK2010-03-17 do dziś
7data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010- 31.12.20102011-03-30 do dziś
8data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
9data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-17 do dziś
10data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
11data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
12data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
16data złożenia 03.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
17data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
42008 ROK2009-06-04 do dziś
52009 ROK2010-03-17 do dziś
601.01.2010- 31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
42008 ROK2009-06-04 do dziś
52009 ROK2010-03-17 do dziś
601.01.2010- 31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów