JANMAR MULARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000184310
Numer REGON: 357848860
Numer NIP: 9441997949
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-21
Sygnatura akt[RDF/587030/24/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJANMAR MULARCZYK SPÓŁKA JAWNA2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAŁA miejscowość MINOGA2003-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość MINOGA nr domu 122 kod pocztowy 32-046 poczta MINOGA kraj POLSKA 2014-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.2000 -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 01.09.2003 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI 05.12.2003 -ANEKS NR 22003-12-22 do dziś
208.11.2014 ROKU UCHYLENIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I WPROWADZENIE NOWEGO BRZMIENIA CAŁOŚCI UMOWY2014-11-26 do dziś
323.10.2018 ZMIANA § 8 PKT 3, § 10, § 11 UST. 1 PKT C2020-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-12-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale14.12.2000 R. MARTA MULARCZYK I JANUSZ MULARCZYK ZAWARLI UMOWĘ O UTWORZENIU SPÓŁKI CYWILNEJ DNIA 01.09.2003 R.; SPISANO ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI, PONIEWAŻ ZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 USTAWY Z DNIA 15.09.2000 KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, WSPÓLNICY SPÓŁKI PODJĘLI UCHWAŁĘ O JEJ PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2003-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA JANMAR S.C. MARTA I JANUSZ MULARCZYK2003-12-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-12-22 do dziś
3. Numer w rejestrze315; 3162003-12-22 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA I GMINY SKAŁA2003-12-22 do dziś
5. Numer REGON3578488602003-12-22 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2003-12-22 do dziś
2. ImionaMARTA2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2003-12-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-07-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2014-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-11-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIKOWI MARCIE MULARCZYK ORAZ WSPÓLNIKOWI JANUSZOWI MULARCZYK. WSPÓLNIK KATARZYNA WOŹNIAK JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM ŁUKASZEM MULARCZYK, A ŁUKASZ MULARCZYK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM KATARZYNĄ WOŹNIAK.2020-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2003-12-22 do dziś
2. ImionaMARTA2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2014-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2003-12-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2003-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-07-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2014-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-11-26 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-26 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-26 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-26 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-11-26 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-11-26 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-11-26 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-26 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-11-26 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
2data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
3data złożenia 26.02.2010 okres 20092010-03-16 do dziś
4data złożenia 21.02.2011 okres 20102011-03-28 do dziś
5data złożenia 28.02.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-09 do dziś
6data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
7data złożenia 12.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
8data złożenia 09.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
9data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
10data złożenia 02.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
11data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
12data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
13data złożenia 21.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
14data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
15data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
16data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
17data złożenia 21.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-03-16 do dziś
220102011-03-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-09 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-02-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów