„CSW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000184216
Numer REGON: 932965285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14027/20/742]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CSW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-12-29 do dziś
2. Adresulica GRABISZYŃSKA nr domu 279 kod pocztowy 53-234 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2003 R. NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. ŚWIEBODZKA 6/3, REP. A NR 2169/20032003-12-29 do dziś
212.05.2006 R. REP. A NR 2093/2006 NOTARIUSZ JAGODA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PIŁSUDSKIEGO NR 74; W § 5 DODANO PUNKTY OD 22 DO 462006-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2003-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSZKODOWSKI2003-12-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2003-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-12-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-29 do dziś
274 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-12-29 do dziś
365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-29 do dziś
492 61 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-12-29 do dziś
592 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-29 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-12-29 do dziś
771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-12-29 do dziś
871 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-12-29 do dziś
971 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-12-29 do dziś
1071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-12-29 do dziś
1172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-12-29 do dziś
1292 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-12-29 do dziś
1372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-12-29 do dziś
1472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-12-29 do dziś
1574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-12-29 do dziś
1674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-29 do dziś
1751 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-12-29 do dziś
1851 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-12-29 do dziś
1951 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2003-12-29 do dziś
2051 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2003-12-29 do dziś
2151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-12-29 do dziś
2280 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-05-22 do dziś
2301 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-05-22 do dziś
2401 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2006-05-22 do dziś
2545 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-05-22 do dziś
2645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-05-22 do dziś
2745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2006-05-22 do dziś
2845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2006-05-22 do dziś
2945 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2006-05-22 do dziś
3045 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2006-05-22 do dziś
3145 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2006-05-22 do dziś
3245 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2006-05-22 do dziś
3374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2006-05-22 do dziś
3445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-05-22 do dziś
3545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2006-05-22 do dziś
3645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2006-05-22 do dziś
3745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2006-05-22 do dziś
3874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-05-22 do dziś
3993 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2006-05-22 do dziś
4074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2006-05-22 do dziś
4174 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-05-22 do dziś
4274 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-22 do dziś
4393 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-22 do dziś
4485 31 B POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM2006-05-22 do dziś
4585 14 D DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA2006-05-22 do dziś
4601 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2006-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2020 okres OD 29.12.2003 DO 31.12.20032020-03-28 do dziś
2data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-03-28 do dziś
3data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-03-29 do dziś
4data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-03-29 do dziś
5data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.12.2003 DO 31.12.20032020-03-28 do dziś
2OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-03-28 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-03-29 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-03-29 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.12.2003 DO 31.12.20032020-03-28 do dziś
2OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-03-28 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-03-29 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-03-29 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów