P&W BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000184027
Numer REGON: 010344878
Numer NIP: 5210530652
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2019-10-29
Sygnatura akt[RDF/180354/19/894]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0103448782003-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaP&W BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 147572003-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BUKOWNO miejscowość BUKOWNO2003-12-18 do dziś
2. Adresulica NOWA nr domu 9 kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO kraj POLSKA 2003-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-27.08.1993 R. NOTARIUSZ IZABELA MIKLAS; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; REPERTORIUM A NR 4006/93 ZAWRCIE UMOWY SPÓŁKI -16.05.2003 R. NOTARIUSZ STANISŁAW PIEKARCZYK; KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU; REPERTORIUM A NR 2751/2003 R.; ZMIANA §2, §7, §8, §9, §13, §19, §21, §23, §27; -AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2003 R. NOTARIUSZ STANISŁAW PIEKARCZYK; KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU; REPERTORIUM A NR 8249/2003 R.; -ZMIANA §8 I §9;2003-12-18 do dziś
221.06.2005 R. NOTARIUSZ STANISŁAW PIECZYRAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA IZABELI SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM „A” NR 4134/2005 -ZMIANA § 142005-07-25 do dziś
321.06.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 4134/2005 NOTARIUSZ STANISŁAW PIECZYRAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA IZABELI SŁOWIK PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OLKUSZU § 142005-10-24 do dziś
430.11.2011 R. NOTARIUSZ JERZY KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JERZY KOBLAŃSKI, JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA S.C W WIELKIEJ WSI, REPERTORIUM „A” NR 7951/2011- ZMIENIONO § 7 UMOWY2012-03-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2012 R., REP. A NR 451/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ MIŚKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2012-08-13 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.11.2013 R., REP. A NR 1548/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA OLIMPIĘ DUDKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, ZMIENIONY ZOSTAŁ §2 I §9 UMOWY SPÓŁKI2013-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNAŚ2012-08-13 do dziś
2. ImionaIWONA HONORATA2012-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2631 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 473.580,00 ZŁ2014-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego488340,00 PLN2005-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1350100,00 PLN2005-10-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-18 do dziś
KARDICS2003-12-18 do dziś
KIRALY2003-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuLASZLO2003-12-18 do dziś
ZSOLT2003-12-18 do dziś
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2012-08-13 do dziś
5. IgnorujNIE2003-12-18 do dziś
NIE2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERNAŚ2007-10-19 do dziś
2. ImionaIWONA HONORATA2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMISZCZYK2012-08-13 do dziś
2. ImionaRENATA2012-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA NIESAMOISTNA - ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-08-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-13 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-08-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-08-13 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-08-13 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-13 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-08-13 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-08-13 do dziś
817 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2012-08-13 do dziś
917 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2012-08-13 do dziś
1017 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2012-08-13 do dziś
1117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2012-08-13 do dziś
1217 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-08-13 do dziś
1317 24 Z PRODUKCJA TAPET2012-08-13 do dziś
1417 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2012-08-13 do dziś
1518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-08-13 do dziś
1618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-08-13 do dziś
1720 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2012-08-13 do dziś
1820 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2012-08-13 do dziś
1922 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-08-13 do dziś
2033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-08-13 do dziś
2133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-13 do dziś
2246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-08-13 do dziś
2346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-08-13 do dziś
2446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-08-13 do dziś
2546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-08-13 do dziś
2647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-13 do dziś
2747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-13 do dziś
2852 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-08-13 do dziś
2952 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-08-13 do dziś
3052 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-08-13 do dziś
3152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-08-13 do dziś
3273 1 REKLAMA2012-08-13 do dziś
3382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-13 do dziś
3435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-08-13 do dziś
3535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-08-13 do dziś
3638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-08-13 do dziś
3752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-08-13 do dziś
3879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-08-13 do dziś
3979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-13 do dziś
4077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-13 do dziś
4177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-13 do dziś
4277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-13 do dziś
4372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-08-13 do dziś
4471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-08-13 do dziś
4573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-08-13 do dziś
4673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-08-13 do dziś
4773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-08-13 do dziś
4878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-13 do dziś
4981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-08-13 do dziś
5082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-08-13 do dziś
5182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-08-13 do dziś
5274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-08-13 do dziś
5374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-13 do dziś
5437 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-08-13 do dziś
5538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-08-13 do dziś
5638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 18.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.01.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2005-31.12.2005 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2005-31.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2005-31.12.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2005-31.12.20052005-10-24 do dziś
4data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005.2006-10-11 do dziś
5data złożenia 08.10.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-10-19 do dziś
6data złożenia 25.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
7data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
8data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-28 do dziś
9data złożenia 30.12.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102012-03-26 do dziś
10data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-13 do dziś
11data złożenia 22.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
12data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-07 do dziś
13data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
14data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
15data złożenia 28.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-28 do dziś
16data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.2006 ROK2007-10-19 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-28 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-03-26 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.2006 ROK2007-10-19 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-06-28 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-03-26 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów