CURSOR FRANCISZEK SZPOTOWICZ, KRZYSZTOF SZPOTOWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000183913
Numer REGON: 278174931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-02-27
Sygnatura akt[RDF/370006/22/128]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURSOR FRANCISZEK SZPOTOWICZ, KRZYSZTOF SZPOTOWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2020-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŻORY gmina M. ŻORY miejscowość ŻORY2003-12-18 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE KORFANTEGO nr domu 11 F nr lokalu 8 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA 2003-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2003 R.2003-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOTOWICZ2003-12-18 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOTOWICZ2003-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2003-12-18 do dziś
250 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2003-12-18 do dziś
355 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-18 do dziś
455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-12-18 do dziś
555 30 A RESTAURACJE2003-12-18 do dziś
652 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-12-18 do dziś
752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-12-18 do dziś
852 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-12-18 do dziś
960 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY2003-12-18 do dziś
1060 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-12-18 do dziś
1150 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-18 do dziś
1250 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-12-18 do dziś
1351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-12-18 do dziś
1450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-18 do dziś
1550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-18 do dziś
1650 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 18.12.2003 DO 31.12.20042020-01-13 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-01-13 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-01-13 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-01-13 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-01-13 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-01-13 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-01-13 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-01-13 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-01-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-01-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-01-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2020 Z DNIA 21.05.2020 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI,2020-06-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY LIKWIDATORZY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH LIKWIDATORÓW2020-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOTOWICZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPOTOWICZ2020-06-26 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2020-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2020 Z DNIA 21.05.2020 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI,2020-06-26 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów