„HERZ POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000183734
Numer REGON: 010584051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297936/21/353]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0105840512003-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERZ POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 323572003-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSTRZYŃSKA nr domu 30 kod pocztowy 02-979 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.1992 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ JERZEGO HORBANA, REPERTORIUM NR A-92/92; 09.10.2003 R. ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA KĘDZIERSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JERZEGO HORBANA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 6333/03. ZMIANA § 2; 3; 4; 5; 7; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18 ORAZ DODANIE § 19. -JEDNOLITY TEKST UMOWY2003-12-19 do dziś
203.03.2021 R. - JERZY HORBAN - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1362/2021, ZMIENIONO § 72021-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ2003-12-19 do dziś
2. ImionaFRANZ JOSEF2003-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 649 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 324.500 ZŁOTYCH2003-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ AUSTRIA GMBH2021-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2.023 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.011.500 ZŁ2003-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1336000,00 PLN2003-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1801000,00 PLN2003-12-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ2003-12-19 do dziś
2. ImionaFRANZ JOSEF2003-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPOMIRSKA NESSELDT2003-12-19 do dziś
2. ImionaTERESA JOLANTA2003-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-12-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-05-24 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-24 do dziś
325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2016-05-24 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-05-24 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-05-24 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-05-24 do dziś
782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-06 do dziś
3data złożenia 15.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
6data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
7data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
9data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
11data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
12data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2014 DO 18.02.20142014-07-09 do dziś
13data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
14data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
15data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-26 do dziś
18data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
19data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 18.02.20142014-07-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 18.02.20142014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2014-02-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ POPRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT. 4 KSH W DRODZE PRZENIESIENIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ HERZ NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁY ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.02.2014 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANE PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE SŁAWOMIRA BORZĘCKIEGO, REP. A NR 646/2014 I 651/2014.2014-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów