SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DRZEWICY

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000183541
Numer REGON: 000485345
Numer NIP: 7990010164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509384/23/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004853452003-12-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DRZEWICY2003-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RADOMIU nr w rejestrze RSA 3862003-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina DRZEWICA miejscowość DRZEWICA2003-12-17 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE MIESZKA I nr domu 5A kod pocztowy 26-340 poczta DRZEWICA 2003-12-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDRZEWICA@WP.PL2016-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 20 CZERWCA 2003 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY I PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2003-12-17 do dziś
223.06.2004 R., ZMIENIONO § § : § 14, § 18, § 26, § 28, § 30, § 31, § 39, § 43, § 45, § 61, § 69, § 77, § 75, § 81, § 101, § 130, § 141, § 151, § 157, § 159, § 161, § 167, § 55 STATUTU.2004-09-03 do dziś
328.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI O ZMIANIE STATUTU. ZMIENIONO: § 2, § 14 UST. 6, § 15 UST. 1 PKT 7, PKT 11, PKT 12, PKT 13, PKT 19, § 19 UST. 1, § 19 UST. 2 PKT 3, § 20, § 23, § 24, § 30, § 39, § 40, § 67 UST. 1, § 68 UST. 1, § 72 UST. 5, § 74 UST. 2, § 79, § 122, § 126, § 129 UST. 2, § 130, § 132, § 134, § 138, § 139, § 141, § 145, § 146, § 157 UST. 3, § 159, § 160 UST. 1. DODAN0: § 15 UST. 1 PKT 13 ZE ZNACZKIEM 1, § 15 UST. 4, § 15 UST. 5, § 15 UST. 6, § 27 ZE ZNACZKIEM A, § 43 UST. 1 PKT 27, PKT 28, § 154 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 154 UST. 5, § 160 UST. 4, § 168. SKREŚLONO: § 72 UST. 2, § 73 PKT 1, § 77, § 86 UST. 2, § 113, § 131, § 133, § 135, § 136, § 137.2006-11-30 do dziś
430.11.2007 R.- UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: § 5 PKT 2, § 6, § 7 UST. 2, § 8 UST. 3, § 9 UST. 2, § 10, § 15, § 16,, § 21 UST. 1, § 22 UST. 2, § 23, § 24, § 26, § 27 UST. 1-2, § 28,, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34 UST. 1-2, § 35 UST. 1, § 36, § 37, § 38 UST. 1-3, § 39, § 40, § 41 UST. 1-2, § 42 UST. 2, § 43 UST. 1, § 46, § 47, § 49 UST. 3, § 51 UST. 1 -2, § 63, § 66, § 69, § 70, § 72, § 80, § 81, § 87 PKT 1, § 88 UST. 2, § 93, § 94, § 96, § 97 UST. 4, § 98 UST. 2, § 99, § 105, § 106 UST. 1, § 108, § 111, § 117, § 118, § 122, § 123, § 125, § 126, § 129, § 134 § 138, § 140, § 142 UST. 1, § 143, § 145 UST. 1, § 148, § 153, § 154, § 155, § 157 UST. 2-3, § 159, § 160, § 162, § 165, TYTUŁY ROZDZIAŁÓW: 4.1, 5.2, 7.2, 7.4, 8.3, SKREŚLONO: § 4 UST. 2 PKT 2, § 57-60, § 61 PKT 2, § 61 PKT 4, § 71, § 73, § 74, § 75, § 83,, § 84, § 85, § 86, § 107, § 110, § 112, § 114-§ 116, § 119, § 120 UST. 1 PKT 1, § 124, § 127, § 128, § 130, § 132, § 156, § 158, § 161 UST. 4, TYTUŁY ROZDZIAŁÓW: 4.4, 5.3, 7.3, 8.1, DODANO: § 17 PKT 5, OD § 27B DO § 27D, § 32 (1),, OD § 34 (1) DO § 34 (7), § 46 (1),, 62 UST. 5 (1), § 62 (1), § 66 (1), § 68 (1), § 69 (1), § 69 (2), § 82 (1), § 89 (1), § 90 UST. 3, § 96 (1), § 99 (1), OD § 108 (1) DO § 108 (5), OD § 111 (1) DO § 111 (6), OD § 117 (1) DO § 117 (3), § 154 (1), OD § 155 (1) DO § 155 (4), § 160 (1), § 160 (2), § 169.2008-04-30 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 25.06.2015 R. ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 2, § 4 UST. 1 PKT 5, § 4 UST. 2 PKT 6, § 6, § 10 UST. 1 PKT 4, § 17 PKT 4, § 18 UST. 2, § 19 UST. 2 PKT 2, § 21 UST. 1 PKT 6 I PKT 8, § 24 UST. 4, § 27C UST. 1, § 28 UST. 5, § 30 UST. 6, § 32 UST. 3, § 33 UST. 3, § 33 UST. 5, § 34 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 1 - 2, § 34 ZE ZNACZKIEM 3 UST. 1 - 2, § 39, § 42 UST. 2 PKT 1, § 82 UST. 1 - 2, § 91, § 120, § 152 UST. 1, § 154 UST. 1, § 154 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 154 UST. 2, § 154 UST. 3, § 159, § 160, § 160 ZE ZNACZKIEM 1, § 160 ZE ZNACZKIEM 2 DODANO: § 34 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 43 UST. 1 PKT 15 ZE ZNACZKIEM 1, § 43 UST. 1 PKT 29, § 161 UST. 5, § 170 SKREŚLONO: § 26 UST. 12015-12-31 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28.06.2017 R. - ZMIENIONO: § 30 UST. 5, § 157 UST. 2; - DODANO: § 30 UST. 5 ZE ZNACZKIEM 1, § 157 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 171.2017-09-25 do dziś
720.06.2018 R. ZMIENIONE: §2, §3, §4 UST. 1, §9, §10, §12 UST. 1,4, §16 PKT. 3, §17, §18 UST.1, §28 UST. 5, §30, §34(1) UST.1 PKT.1 PPKT.A, §34(4) UST.3, §35 UST.1, §35 UST. 2, §39 UST.3, §61, §62 UST.1,5,6,8, §62(1), §63, §64 UST.1,2, §65, §66, §67, §68, §69, § 72 UST.7, §82, § 87, §87 PKT. 1, §88 UST.2, §89, §89(1), §90, §92 UST.1, §93, §95, §98 UST.5, §99, §104 UST.3, §105, §108(1), §108(2), §108(3), §108(4), §111, § 111(2), §111(4), § 111(6), §117(1), §118 UST.1, §125 UST.1, §157 UST.3, § 160(2). DODANE: § 33 UST. 3(1), §34 UST.3, §70(1), §81(1), §98(1), §117 UST.6, §150 UST.1(1), §157 UST.3(1), §172. SKREŚLONE: §13, §14, §16 PKT.2,6, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §43 UST.1 PKT. 25, §43 UST.1 PKT. 25(1), §66(1), §68(1), §69(1), §69(2), §99(1), §111(1), §111(3), §111(5), §117(3).2018-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAŁEK2021-10-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2021-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-25 do dziś
21. NazwiskoZAGDAŃSKI2004-12-07 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JÓZEF2004-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-12-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-07 do dziś
31. NazwiskoWOŹNIAK2003-12-17 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-17 do dziś
41. NazwiskoKOC2003-12-17 do dziś
2. ImionaJANINA JÓZEFA2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-17 do dziś
51. NazwiskoKOWAL2003-12-17 do dziś
2. ImionaMARIA2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKUROWSKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARIA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘGOSZ2021-09-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2021-09-14 do dziś
2. ImionaIRENA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIEŃ2021-09-14 do dziś
2. ImionaMARIA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2017-09-25 do dziś
2. ImionaJANINA HENRYKA2017-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
3data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-30 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
5data złożenia 25.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-05 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
8data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
10data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
11data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-30 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-28 do dziś
601.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-05 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów