SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLON”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000183334
Numer REGON: 150142821
Numer NIP: 9490070394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405651/22/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1501428212003-12-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLON”2003-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY nr w rejestrze 7142003-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina JANÓW miejscowość ZŁOTY POTOK2003-12-12 do dziś
2. Adresulica KLONOWA nr domu 10 kod pocztowy 42-253 poczta JANÓW 2003-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1995 -REJESTRACJA W SĄDZIE 3.11.1995 ZMIANA DO STATUTU 27.06.2003 W: PAR. 2, PAR. 3; PAR. 5; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 8; PAR. 9; PAR. 13; PAR. 14; PAR. 29; PAR. 30; PAR. 39; PAR. 40; PAR. 41; PAR. 42; PAR. 43; PAR. 44; PAR. 45;2003-12-12 do dziś
214.11.2007 R. USUNIĘTO PAR. 3 DO PAR. 45, DODANO PAR. 3 DO PAR. 75.2008-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PREZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2003-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHAK2015-10-05 do dziś
2. ImionaJACENTY2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-05 do dziś
21. NazwiskoBRUZDA2015-10-05 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-05 do dziś
31. NazwiskoGAŁĄZKA2003-12-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYTUŁA2017-10-11 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2017-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGZIK2016-10-04 do dziś
2. ImionaANNA2016-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEBURA2015-10-05 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-04-08 do dziś
268 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-08 do dziś
368 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-08 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-08 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-08 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20032004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042006-01-16 do dziś
3data złożenia 19.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-17 do dziś
4data złożenia 21.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
15data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
16data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
17data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
19data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów