FIRMA „GOTOWSKI - BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000183287
Numer REGON: 093161914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2022-12-20
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/12263/22/488]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „GOTOWSKI -BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-12-11 do dziś
2. Adresulica TORUŃSKA nr domu 300 kod pocztowy 85-880 poczta BYDGOSZCZ 2003-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 5 GRUDNIA 2003 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ZPFIĘ REWERS PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ ZOFIA REWERS -NOTARIUSZ, ANDRZEJ BARABASZ -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8 -REPERTORIUM A NR 17824/20032003-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2006 REPERTORIUM A NUMER 3808/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ GUTMAŃSKĄ-PAWŁOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 2 -ZMIANA § 14 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2006-06-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 26 LUTEGO 2007 REP. A NR 1747/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ GUTMAŃSKĄ-PAWŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY UL. WEŁNIANY RYNEK 2, ZMIANA § 12 UST. 3 I § 19 UMOWY SPÓŁKI2007-03-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 13.07.2007 R. REP. A NR 4228/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ NR 1, -ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2007-09-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 04.09.2008 REP. A NR 5671/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ NR 1 -ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI2008-10-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MAJA 2010 R., REPERTORIUM A NR 2818/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ, -ZMIENIONO § 6, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16 I § 17; -DODANO § § 18 DO 232010-06-24 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2011 R., REPERTORIUM A NR 1320/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ REWERS-WYKA PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/4 -DODANIE DO § 6 UMOWY SPÓŁKI UST. 29 I 302011-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2003-12-11 do dziś
2. ImionaTERESA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500, - (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2008-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNOWSKA2003-12-11 do dziś
2. ImionaIZABELA ANNA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTOWSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTOWSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaMAREK RAFAŁ2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2003-12-11 do dziś
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 167.500,00 ZŁ2017-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
5
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLIKOWSKA2003-12-11 do dziś
2. ImionaURSZULA KRYSTYNA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego230000,00 ZŁ2007-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2008-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTOWSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaMAREK RAFAŁ2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2003-12-11 do dziś
2. ImionaTERESA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-06-24 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-06-24 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-24 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-06-24 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-06-24 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-06-24 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-06-24 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-24 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-24 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-24 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-06-24 do dziś
1243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-24 do dziś
1343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-24 do dziś
1443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-24 do dziś
1543 31 Z TYNKOWANIE2010-06-24 do dziś
1643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-06-24 do dziś
1743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-24 do dziś
1843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-24 do dziś
1943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-24 do dziś
2045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-24 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-24 do dziś
2252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-06-24 do dziś
2371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-24 do dziś
2471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-24 do dziś
2571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-24 do dziś
2677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-24 do dziś
2777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-06-24 do dziś
2877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-24 do dziś
2933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-07-22 do dziś
3046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
2data złożenia 15.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-23 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
4data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
5data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
6data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
8data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
9data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
21data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY, SYGNATURA AKT nr BY1B/GU/594/2022, data 09.11.20222022-12-20 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2022-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2022-12-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr XV GR 4/18 data 22.06.20182018-11-13 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 18.07.2022 data UMORZENIE POSTĘPOWANIA2022-09-15 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2018-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów