SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARNIM” W BARNIMIU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000183253
Numer REGON: 810726715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/435537/22/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP8107267152003-12-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARNIM” W BARNIMIU W LIKWIDACJI2017-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA SZCZECIN nr w rejestrze 24852003-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina WARNICE miejscowość BARNIM2003-12-17 do dziś
2. Adresnr domu 27 kod pocztowy 74-201 poczta WARNICE 2003-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.01.1995 R.2003-12-17 do dziś
228.06.2006 R. ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI2007-03-12 do dziś
326 CZERWCA 2013 R. - ZMIANA: §34 UST.1, §35 UST.2, §37 UST.1 PKT 10, §42 UST.2 PKT 1; - W §34 DODANO UST.3.2013-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2003-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISIŃSKA2012-02-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITURA2012-02-08 do dziś
2. ImionaJAN2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHACKIEWICZ2012-02-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2003-12-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-11-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-10-05 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-04 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres ROK 20062007-07-18 do dziś
5data złożenia 05.08.2008 okres ROK 20072008-08-14 do dziś
6data złożenia 17.09.2009 okres 2008 ROK2009-09-28 do dziś
7data złożenia 22.09.2010 okres 2009 ROK2010-09-30 do dziś
8data złożenia 14.12.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-02-08 do dziś
9data złożenia 13.11.2012 okres 2011 ROK2012-12-17 do dziś
10data złożenia 06.09.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-09 do dziś
11data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-20 do dziś
12data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
13data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-20 do dziś
14data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
15data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
16data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
17data złożenia 05.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-05 do dziś
18data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
19data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-04 do dziś
2ROK 20062007-07-18 do dziś
3ROK 20072008-08-14 do dziś
42008 ROK2009-09-28 do dziś
52009 ROK2010-09-30 do dziś
6ROK 20102012-02-08 do dziś
72011 ROK2012-12-17 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-08-04 do dziś
2ROK 20062007-07-18 do dziś
3ROK 20072008-08-14 do dziś
42008 ROK2009-09-28 do dziś
52009 ROK2010-09-30 do dziś
6ROK 20102012-02-08 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.07.2016 R. 1. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA NR. 113/2016 Z DNIA 27.07.2016 R. 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA NR. 115/2016 Z DNIA 31.08.2016 R. 3. REPREZENTACJA SAMOISTNA LIKWIDATORA2017-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARDECKA GUTSCHE2017-03-20 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów