A & E PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000183038
Numer REGON: 350571467
Numer NIP: 6792455830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-10-12
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/34595/23/715]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & E PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 37952003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 37A nr lokalu 311 kod pocztowy 30-011 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 21 PAŻDZIERNIKA 1991 R. KANCELARIA NOTARIALNA NR 96 W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ANDRZEJ URBANIK, REP. A 4832/91, AKT NOTARIALNY Z 4 LISTOPADA 2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SKAWINIE, RYNEK NR 8, NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ, REP. A NR 1269/23003 ZM. § 7, 13, 14, 18.34.2003-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZECZKOWSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaADAM JANUSZ2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW PO 100, - ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400, - ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIEWSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW PIOTR2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW PO 100, - ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200, - ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2600,00 PLN2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12600,00 PLN2003-12-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. UPRAWNIENIA TE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE SPRAW NIE PRZEKRACZJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZECZKOWSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaADAM JANUSZ2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2023-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-10-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-10-12 do dziś
326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2023-10-12 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-10-12 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-10-12 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-10-12 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 05.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2006-01-12 do dziś
2data złożenia 21.06.2007 okres 2005 ROK2007-08-07 do dziś
3data złożenia 22.10.2007 okres 2006 ROK2007-10-29 do dziś
4data złożenia 03.12.2010 okres 2007 ROK2010-12-16 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-10-05 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-10-05 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-10-05 do dziś
8data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-05 do dziś
9data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-05 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-05 do dziś
11data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-12 do dziś
12data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-12 do dziś
13data złożenia 30.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
14data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
15data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
16data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-21 do dziś
17data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
19data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-08-07 do dziś
22006 ROK2007-10-29 do dziś
32007 ROK2010-12-16 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-10-05 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-10-05 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-05 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2006-01-12 do dziś
22005 ROK2007-08-07 do dziś
32006 ROK2007-10-29 do dziś
42007 ROK2010-12-16 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-10-05 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-10-05 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-05 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów