SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUBILATKA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000182799
Numer REGON: 001345669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534232/23/836]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013456692004-01-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUBILATKA”2004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze RS 21212004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2004-01-16 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 10 nr lokalu 204 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ 2004-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.12.1988 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI 12.06.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2004-01-16 do dziś
25.11.2018R. UCHYLONO W CAŁÓŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2020-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚNIAROWSKI2020-02-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
21. NazwiskoMACIĄGOWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-29 do dziś
31. NazwiskoDAJCZ2005-11-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZDZISŁAW2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-11-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-30 do dziś
41. NazwiskoWITCZAK2004-01-16 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKROBEK2020-02-28 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2020-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ EUGENIUSZ2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2019-08-29 do dziś
2. ImionaHALINA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERS2019-08-29 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKA2019-08-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA I WYNAJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WŁAŚCICIELAMI) NIERUCHOMOŚCI2016-11-15 do dziś
268 10 Z ZAGOSPODAROWYWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-15 do dziś
393 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2016-11-15 do dziś
435 30 Z PRODUKCJA CIEPŁA W KOTŁOWNIACH WŁASNYCH, PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA Z KOTŁOWNI WŁASNYCH2016-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-29 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
5data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-07-31 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
8data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
9data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
10data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
12data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
15data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
16data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
17data złożenia 28.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
18data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-04 do dziś
19data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
20data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
21data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 R -31.12.2007 R2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-04 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-12 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
401.01.2007 R -31.12.2007 R2008-07-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-21 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów