SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000182704
Numer REGON: 870252430
Numer NIP: 8741000262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/404949/22/976]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP8702524302003-12-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”2003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU nr w rejestrze 5792003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA2003-12-09 do dziś
2. Adresulica NOWA KOLONIA nr domu 7A kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA 2003-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMETALOWIECBRODNICA1@WP.PL2018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.05.1996 R. 30.06.2003 R.-UCHWALONO NOWY STATUT2003-12-09 do dziś
224.05.2007 R UCHYLENIE STAREGO STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2007-07-30 do dziś
325.06.2008 R. -ZMIENIONO § 5, § 6, § 7, § 9, § 13, § 17, § 18, § 32, § 33, § 34, § 36, § 38, § 39, § 41, § 44, § 45, § 49, § 55, § 56, § 57, § 58, § 64, § 66, § 67, § 68 ROZDZIAŁ VII PKT A, § 69, § 70, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 82 I § 83; DODANO §§ 82A, 82B I 82C; SKREŚLONO W § 4 UST. 2 PKT 2, W § 11 PKT 3, § 24, W § 25 UST. 4, § 26, § 27, § 28, § 40, W § 61 W UST. 2 PKT 5, § 71 W ROZDZIALE VII PKT D I § 802008-09-09 do dziś
426.06.2013 R. -ZMIENIONO §10 UST.3, UCHYLONO §49 UST.1 PKT 7, ZMIENIONO §49 UST. 1 PKT 8, §49 UST.1 PKT 9, §49 UST.1 PKT 12, UCHYLONO §49 UST.6 PKT 1, ZMIENIONO §54 UST.1, UCHYLONO §73 UST.10, §77 UST.22, ZMIENIONO §82 UST.5, §82 UST.10.2013-07-23 do dziś
528.06.2017 R.-ZMIENIONO: §10 UST.1, §76 UST.2.2017-09-06 do dziś
627.11.2018R.; ZMIENIONO:§5,§6,§10,§13,§15,§16,§18,§22,§37 UST.1,§37 UST.4,§38,§39,§42,§43 UST.1,§44,§45 UST.2,§49 UST.11 PKT 2,§53, W ROZDZIALE V PO §56 DOTYCHCZASOWY TYTUŁ OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE,§57 UST.1 PKT 1,§57 UST. 1 PKT 2, §58,§70 UST.1,§82 UST.3 PKT 1,§82A UST.3,§82C UST.18,§84. DODANO:W §4 UST. 6,7,8, W §25 UST. 6, PO §45 DODANO §45A, W §56 UST.8, W §73 PO UST.9 DODANO UST.9A, W §82 PO UST.6 DODANO UST.6 ZE ZN.1, W §82 PO UST.6 ZE ZN.2, W §82 STSTUTU PO UST.6 ZE ZN.2 DODANO UST.6 ZE ZN.3. UCHYLONO:W §8 PKT 1, W §8 PKT 8, W ROZDZIALE III PO §9 TYTUŁ „C WPISOWE, UDZIAŁY I INNE OPŁATY”, W §45 UST.3, W §49 UST. 17, W §57 W UST.8 PKT 1, W §57 W UST.9 PKT 1,§59,§60,§61,§ 62,§63,§64,§65,§66,§67, W §74 W UST.8 SKREŚLONO ZDANIE DRUGIE, ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK JEŻELI TAKI JEST USTANOWIONY2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKMIECIAK2022-05-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2022-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-12 do dziś
21. NazwiskoKIRYLUK2018-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2021-12-17 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIDT2021-12-17 do dziś
2. ImionaLIDIA BARBARA2021-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-05 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-05 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 23.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 23.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-13 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
7data złożenia 15.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-03 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
9data złożenia okres 20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
18data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
620112012-07-25 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
1201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-13 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
820112012-07-25 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
1401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów