INTEC AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000182672
Numer REGON: 930184879
Numer NIP: 8990016492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411622/22/764]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP9301848792003-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEC AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 39022003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2010-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. NIEBIESKA nr domu 3 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTEC-AUTOMATION.COM2020-12-02 do dziś
4. Adres strony internetowejINTEC-AUTOMATION.COM2020-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.1993 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 2, REPERTORIUM A NR 2854/93; 06.11.2003 R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 10/3, REPERTORIUM A NR 5961/03, ZMIANA PAR. 5 I PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.2003-12-09 do dziś
222.09.2009 R., NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 30, REPERTORIUM A NR 3847/2009, ZMIANA § 3, § 5 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-26 do dziś
310.12.2009 R., NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 30, REPERTORIUM A NR 4817/2009, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-02 do dziś
411.02.2015R. NOTARIUSZ PAWEŁ KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 26, REP. A NR 1223/2015 ZNMIANA § 2 ORAZ § 11 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2015-03-18 do dziś
514.06.2017 R., NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELAIRA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2A/4; REP. A NR 1728/2017; UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2017-08-08 do dziś
605.10.2020R., REP. A NR 12925/2020 PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM GRYBOSIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. WITA STWOSZA NR 1-2, 50-148 WROCŁAW. ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY.2020-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKI2020-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRIELCZYK2020-10-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2020-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2017-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRIELCZYK2020-12-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKI2012-05-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2012-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-18 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-18 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-12-02 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-12-02 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-02 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-12-02 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-12-02 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-12-02 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 22.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-06 do dziś
3data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
5data złożenia 20.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
6data złożenia 23.02.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-20 do dziś
7data złożenia 10.05.2010 okres 2009 ROK2010-05-31 do dziś
8data złożenia 11.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-13 do dziś
9data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
10data złożenia 29.04.2013 okres 2012 R.2013-05-07 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-19 do dziś
16data złożenia 26.09.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-26 do dziś
17data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-08-24 do dziś
18data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-09-20 do dziś
19data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-20 do dziś
52009 ROK2010-05-31 do dziś
62010 ROK2011-04-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
82012 R.2013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-19 do dziś
14OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-08-24 do dziś
15OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-09-20 do dziś
16OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-10-06 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-05-23 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-04-16 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-03-20 do dziś
72009 ROK2010-05-31 do dziś
82010 ROK2011-04-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
102012 R.2013-05-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-19 do dziś
16OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-09-26 do dziś
17OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-08-24 do dziś
18OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-09-20 do dziś
19OD 01.04.2021 DO 31.03.20222022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów