SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” W KARNICACH

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000182641
Numer REGON: 810476655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-11-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18243/23/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810476655 NIP 85710022262008-01-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” W KARNICACH2003-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 24302003-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina KARNICE miejscowość KARNICE2003-12-12 do dziś
2. Adresulica KASZTANOWA nr domu 1 nr lokalu 7 kod pocztowy 72-343 poczta KARNICE 2003-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.07.1993 R.2003-12-12 do dziś
2W DNIU 29.06.2004 R., DOKONANO ZMIAN W PARAGRAFACH ZAWIERAJĄCYCH BŁĘDY: -W §9 DODANO UST. 4, 5, 6, 7, 8, -W §39 DODANO UST. 2 Z PKT A, B, C, D, E W §43 DOPRACOWANO JEGO TREŚĆ -W §49 DODANO NOWY UST. 2 I 3, A DOTYCHCZASOWE OTRZYMAŁY DALSZĄ KOLEJNOŚĆ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW, W DNIU 28.06.2005 R. DOKONAŁO ZMIAN W PARAGRAFACH ZAWIERAJĄCYCH BŁĘDY: -W §24 DOPRACOWANO JEGO TREŚĆ DO POSTANOWIEŃ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, I W §49 PKT 7 DOPRACOWANO TREŚĆ.2005-12-15 do dziś
3W DNIU 29 LISTOPADA 2007 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI DOKONAŁO UCHWALENIA STATUTU SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2008-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2003-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMUCHA2020-12-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MAREK2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-03 do dziś
21. NazwiskoPRZEŹDZIĘK2003-12-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZYGMUNT2003-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-12 do dziś
31. NazwiskoKOKOSZKA2003-12-12 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2003-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2023-11-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZKA2023-11-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTROJEK2020-12-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2020-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBICKA2023-11-21 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2020-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-09-02 do dziś
236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-09-02 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-09-02 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-09-02 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-09-02 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-02 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-02 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-02 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-13 do dziś
2data złożenia 26.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
3data złożenia 20.08.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-13 do dziś
4data złożenia 06.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-21 do dziś
5data złożenia 05.08.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-28 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 2009 R.2010-08-30 do dziś
7data złożenia 22.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
8data złożenia 19.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-24 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-29 do dziś
10data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
11data złożenia 17.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-12 do dziś
12data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-08 do dziś
13data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
14data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-31 do dziś
15data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 31.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
18data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
19data złożenia 11.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ZA 2004 ROK2006-03-13 do dziś
2UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z 22.06.2006 R.2006-10-31 do dziś
3UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 20062007-09-13 do dziś
4ZA ROK 20072008-08-21 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-28 do dziś
62009 R.2010-08-30 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-24 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 31.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2004 -31.12.20042006-03-13 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-31 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-13 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-21 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-28 do dziś
62009 R.2010-08-30 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-25 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-24 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 31.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów