SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRZYKI” WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000182620
Numer REGON: 001261205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-01-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37150/19/252]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001261205 NIP 89600034962007-07-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRZYKI” WE WROCŁAWIU2003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6092003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-12-30 do dziś
2. Adresulica JANUSZOWICKA nr domu 11 A kod pocztowy 53-135 poczta WROCŁAW 2003-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.03.1987, 16.06.2003 -ZMIENIONO: § 4 UST. 1, 2, § 5 UST. 1 I 3, § 6 UST. 4, UST. 5 PKT 2 I 4, § 9, § 11 UST. 3, § 12 UST. 1, 2, 3, 4, 8, § 14 UST. 1, 2, § 15 UST. 1 I 2, § 16, § 17, § 18 UST. 1, 2, 3, § 20 UST. 1, 2, § 22, § 23 UST. 1, § 24 UST. 1, § 27, § 27 UST. 2, § 29 UST. 3, § 31, § 36 UST. 2 PKT 2, § 40 UST. 1, § 41 UST. 1, 2, 3, § 42 UST. 1, § 43 UST. 1 I 2, § 48 UST. 1 PKT 1 I 2, § 49 PKT 3, 4, § 51 UST. 1, 3, 4, § 52 UST. 2, WYKREŚLONO: § 5 UST. 1 PKT 1-5, UST. 2, § 6 UST. 1 I 3, § 7, § 12 UST. 5, 6, 7, 8, 9, 13, § 18 UST. 5, § 19, § 20 UST. 1, 2, 3, § 21, TYTUŁ D, § 23 UST. 3 I 4, § 24 UST. 2, § 25, § 26, § 34 UST. 1, § 43 UST. 6, § 46, § 47, § 48 UST. 2, 3, 4 I 5, DODANO: § 9 PKT 9, 10, 11 W UST. 1, UST. 2 I 3, § 12 UST. 11, § 18 UST. 5, TYTUŁ D, § 20 A, § 20 B, § 20 C, § 40 UST. 2 I 3, § 48 UST. 22003-12-30 do dziś
201.06.2004 -DODANO § 15A2004-06-19 do dziś
3UCHWAŁA NR 6/2006 Z DNIA 20.06.2006 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ZMIENIONO § 5 UST. 2, § 31 UST. 1, § 35 UST. 1, § 37 UST. 2, UST. 3, § 53 UST. 2, § 61 UST. 2, § 62, § 75 UST. 2 PKT 1, DODANO § 61 UST. 3A, § 70 UST. 42006-07-05 do dziś
4UCHWAŁA NR 6/2007 Z DNIA 20.11.2007 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI-ZMIENIONO §6 UST. 5 PKT 1, §8 PKT 5, §14 UST. 2, §16 UST. 5, §20 UST. 1 PKT A, §22 UST. 1, UST. 2, W §29 UST. 1, UST. 2, UST. 4, §41 UST. 1, UST. 4, §44, OZNACZENIE PKT 1, PKT 2 W §48, §55 UST. 1, §56 UST. 1, UST. 2, UST. 3, §62, §75 UST. 2 PKT 1. DODANO: W §5 UST. 3 I UST. 4, §9A, §14A, W §20 UST. 3, W §22 UST. 5, §29 UST. 5 I UST. 6, W §39 UST. 1A, UST. 1 B, UST. 1 C, UST. 3, W §48 UST. 3 UST. 4, W §56 UST. 4, W §62 UST. 3, WYKREŚLONO: §15A, W §16 UST. 1, 2, 3, 4, §17, W §48 UST. 2.2008-02-18 do dziś
5UCHWAŁA NR 6/2008 Z DNIA 18.11.2008 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ZMIENIONO § 62 UST. 12008-12-12 do dziś
624.06.2013 R. ZMIANA § 48 PKT.2 STATUTU2013-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZUBRZYCKA2020-01-07 do dziś
2. ImionaMARTA BARBARA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-07 do dziś
21. NazwiskoCYBULSKI2019-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
31. NazwiskoLENARSKA2015-12-01 do dziś
2. ImionaMONIKA IZABELLA2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASIOTA2020-01-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2018-07-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIDYK2015-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MICHAŁ2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNY2016-10-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHAŃSKI2018-07-11 do dziś
2. ImionaADAM WALDEMAR2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-01 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres ROK 20052006-07-05 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 2006 R.2007-07-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 2007 R.2008-07-17 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-18 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 2009 R.2010-07-12 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
9data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-19 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
12data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-05 do dziś
22006 R.2007-07-27 do dziś
32007 R.2008-07-17 do dziś
42008 ROK2009-08-18 do dziś
52009 R.2010-07-12 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-06-19 do dziś
2ROK 20052006-07-05 do dziś
32006 R.2007-07-27 do dziś
42007 R.2008-07-17 do dziś
52008 ROK2009-08-18 do dziś
62009 R.2010-07-12 do dziś
72010 ROK2011-07-22 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów