A-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000182610
Numer REGON: 017262304
Numer NIP: 1251149964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506467/23/96]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0172623042003-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 635662003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2003-12-10 do dziś
2. Adresulica ŚREDNIA nr domu 27 A kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2003-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2000 R. REP. A NR 6674/2000, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZAK2003-12-10 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ2003-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMEJKO2003-12-10 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ2003-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZAK2003-12-10 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMEJKO2003-12-10 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-10 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2003-12-10 do dziś
274 50 Z REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU2003-12-10 do dziś
380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-10 do dziś
485 11 Z SZPITALNICTWO2003-12-10 do dziś
585 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2003-12-10 do dziś
685 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2003-12-10 do dziś
785 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO2003-12-10 do dziś
885 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2003-12-10 do dziś
985 14 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2003-12-10 do dziś
1085 14 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-10 do dziś
1190 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-12-10 do dziś
1252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2003-12-10 do dziś
1393 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POGRZEBOWA2003-12-10 do dziś
1493 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2003-12-10 do dziś
1552 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-12-10 do dziś
1652 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-12-10 do dziś
1752 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-12-10 do dziś
1852 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-12-10 do dziś
1952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-10 do dziś
2055 30 Z RESTAURACJE2003-12-10 do dziś
2155 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-05 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-22 do dziś
4data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
5data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
7data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-26 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192003-12-10 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
13data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
14data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów