„BONA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000182574
Numer REGON: 010857106
Numer NIP: 1250033828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/418848/22/682]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010857106 NIP 12500338282007-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONA-AGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 411992003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość NADMA2010-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NADMA ulica SZKOLNA nr domu 11 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2014-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.1994 R. REPERTORIUM A NR 2792/94, NOTARIUSZ HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 10.11.2003 R. REPERTORIUM NR 2764/2003, NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA §§ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 242003-12-09 do dziś
208.07.2010, REP. A NR 3906/2010, NOTARIUSZ ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 00-526 UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK.14 -ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 10, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2003-12-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 104 /STO CZTERY/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52000 /PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE/ ZŁ2003-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2003-12-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 104 /STO CZTERY/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52000 /PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE/ ZŁ2003-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego104000,00 PLN2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-12-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA2003-12-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2003-12-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁODZIMIERZ2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-12-09 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2010-10-12 do dziś
301 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2010-10-12 do dziś
401 14 Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ2010-10-12 do dziś
501 15 Z UPRAWA TYTONIU2010-10-12 do dziś
601 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2010-10-12 do dziś
701 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-10-12 do dziś
801 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2010-10-12 do dziś
901 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-12 do dziś
1001 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2010-10-12 do dziś
1101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-10-12 do dziś
1201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-10-12 do dziś
1301 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2010-10-12 do dziś
1410 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2010-10-12 do dziś
1510 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2010-10-12 do dziś
1610 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-10-12 do dziś
1710 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2010-10-12 do dziś
1810 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-10-12 do dziś
1910 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2010-10-12 do dziś
2010 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-12 do dziś
2146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-10-12 do dziś
2246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-12 do dziś
2346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-10-12 do dziś
2446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-10-12 do dziś
2546 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2010-10-12 do dziś
2646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-10-12 do dziś
2746 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-10-12 do dziś
2846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-10-12 do dziś
2947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-12 do dziś
3047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
3147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
3247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-12 do dziś
3356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-10-12 do dziś
3456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 15.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-11-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 02.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-25 do dziś
3data złożenia 14.02.2007 okres ZA 2005 R.2007-02-27 do dziś
4data złożenia 26.07.2007 okres ZA 2006 ROK2007-08-16 do dziś
5data złożenia 09.06.2010 okres ZA 2009 ROK2010-06-17 do dziś
6data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-08-02 do dziś
7data złożenia 23.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
8data złożenia 09.06.2010 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-04-08 do dziś
9data złożenia 09.06.2010 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-04-08 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-08 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-19 do dziś
13data złożenia 25.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
14data złożenia 31.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
15data złożenia 31.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
16data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 19.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-19 do dziś
19data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-19 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2007-02-27 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-08-16 do dziś
3ZA 2009 ROK2010-06-17 do dziś
42011 R.2012-08-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-04-08 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-04-08 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-25 do dziś
2ZA 2005 R.2007-02-27 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-08-16 do dziś
4ZA 2009 ROK2010-06-17 do dziś
52011 R.2012-08-02 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-04-08 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-04-08 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-19 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów