SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZAMEK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000182543
Numer REGON: 000491890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383063/22/867]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000491890 NIP 56600058222008-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZAMEK”2003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE nr w rejestrze ARS 22003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2003-12-10 do dziś
2. Adresulica MONIUSZKI nr domu 16A kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW 2003-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.08.1960 R. ZMIANA STATUTU: -NOWE BRZMIENIE PARAGRAFÓW: OD 1 DO 120 -DODANO PARAGRAFY: OD 121 DO 164 -SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE NAZWY DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW I WPROWADZONO NOWE NAZWY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW2003-12-10 do dziś
225.06.2004 R., PAR. 14 UST. 22004-08-17 do dziś
302.06.2006 R. UCHWAŁA NR 7/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 2, PAR. 15 UST. 1 PKT 7, 9, 12, 13, PAR. 16 PKT 1, PAR. 19, PAR. 21 UST. 1, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 30 UST. 1, PAR. 38, PAR. 60 PKT 3, 4, PAR. 66 UST. 1, PAR. 67 UST. 1 PAR. 71 UST. 1, 2, PAR. 72, PAR. 74 UST. 2, PAR. 76, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 81 UST. 1, 2, PAR. 82, TYTUŁ ROZDZ.5.3, PAR. 83 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 84 UST. 1, PAR. 85 UST. 1, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 97 UST. 1, 4, PAR. 108, PAR. 110, PAR. 113, PAR. 118 UST. 2, PAR. 125, PAR. 126 UST. 1, 2, PAR. 127 UST. 1, 2, PAR. 128, PAR. 130 UST. 3, PAR. 131, PAR. 134, PAR. 137, PAR. 139, PAR. 140, PAR. 141 UST. 1, PAR. 153 UST. 2, 3, 4, 5, 6, PAR. 156 UST. 3, 4, 5, 6, PAR. 157; DODANO: PAR. 21 UST. 1 PKT 8, PAR. 149 UST. 3, PAR. 156 UST. 7, 8, 9, ROZDZIAŁ 8.4; SKREŚLA SIĘ: PAR. 85 UST. 2, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 129, PAR. 135, PAR. 143, PAR. 144, PAR. 145 STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-08-10 do dziś
4UCHWAŁA NR 1/2007 Z DNIA 23.11.2007 ZMIENIONO: PAR. 2; PAR. 4 UST. 2 PKT 9; PAR. 7 UST. 3; PAR. 8 UST. 3; PAR. 10 UST. 1 PKT 8; PAR. 15; PAR. 21 UST. 1; PAR. 23 UST. 1 PKT 1, UST. 2, 3, 4; PAR. 24 PKT 1, 2, 3, 4; PAR. 26; PAR. 27; PAR. 28 UST. 1 PKT 1, UST. 2, 3; TYTUŁ ROZDZIAŁU 4.1; PAR. 30; PAR. 31; PAR. 32; PAR. 33; PAR. 34 UST. 1, 2; PAR. 35; PAR. 36 ZDANIE PIERWSZE, PKT 15, 16; PAR. 37 UST. 1, 2, 3; PAR. 38 UST. 1, 5; PAR. 39; PAR. 40; PAR. 41 UST. 2 PKT 1, UST. 3; PAR. 42 UST. 1 PKT 8, 10; PAR. 43; PAR. 44 UST. 5; PAR. 45; PAR. 46; PAR. 48 UST. 3; PAR. 50 UST 1 PKT 6, 11, 14, UST. 2; PAR. 54 UST. 6; PAR. 62; PAR. 65; PAR. 68; PAR. 70 UST. 6; PAR. 79 UST. 2; PAR. 90; PAR. 93; PAR. 95 UST. 1; PAR. 99; PAR. 110; PAR. 111; PAR. 112; PAR. 113; PAR. 114; PAR. 115; PAR. 116; PAR. 117; PAR. 118; PAR. 119; PAR. 125; PAR. 128; PAR. 134; PAR. 136; PAR. 137; PAR. 138; PAR. 139; PAR. 147; PAR. 149 UST. 1 PKT 4, UST. 3; PAR. 150; PAR. 151 UST. 1; TYTUŁ ROZDZIAŁU 9. 2.; PAR. 152; PAR. 153 UST. 1, 2, 3, 4; PAR. 154; PAR. 155; PAR. 156 UST. 7, 8; PAR. 158 UST. 2; PAR. 159; PAR. 161; PAR. 162; PAR. 164 DODANO: PAR. 9 UST. 4; PAR. 10 UST. 1 PKT 9; PAR. 17 PKT 5; PAR. 23 UST. 5; PAR. 54 UST. 4 ZDANIE 2; PAR. 120 (1); PAR. 121 (1); PAR. 122 (1); PAR. 153 UST. 7; PAR. 156 UST. 2 ZDANIE DRUGIE; PAR. 163 UST. 4, USUNIĘTO: PAR 4 UST. 2 PKT 1, 2, 3; PAR. 10 UST. 1 PKT 7, UST. 2 PKT 1 PIERWSZY AKAPIT; PAR. 13; PAR. 16 PKT 4; PAR. 28 UST. 1 PKT 4; PAR. 29 UST. 2; PAR. 42 UST. 1 PKT 14, 18, 23, 24; PAR. 50 UST. 1 PKT 2, 4, 13; TYTUŁ ROZDZIAŁU 4.4; PAR. 56; PAR. 57; PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60 PKT 2, 3; PAR. 63; PAR. 64; PAR. 70 UST. 1, 2, 3, 4, 5; PAR. 71 UST. 5; PAR. 72; PAR. 73; PAR. 74; PAR. 76; PAR. 83; PAR. 84 UST. 1; PAR. 86; PAR. 87; PAR. 88; PAR. 89; PAR. 92 UST. 1; PAR. 98 UST. 2, 3, 4, 5; TYTUŁ ROZDZIAŁU 7. 1; PAR. 105; PAR. 106; PAR. 107; PAR. 108; PAR. 109; PAR. 126; TYTUŁ ROZDZIAŁU 8.1, PAR. 130; PAR. 131; PAR. 132; PAR. 133; PAR. 149 UST. 1 PKT 6; TYTUŁ ROZDZIAŁU 9.3 ORAZ UCHWAŁA NR 1/2008 Z DNIA 03.03.2008 R. -ZMIENIONO: PAR. 30 UST. 3; PAR. 112; PAR. 137; PAR. 151 UST. 1 SKREŚLONO: PAR. 18 UST. 2 ZDANIE DRUGIE; PAR. 622008-03-14 do dziś
525.06.2010 R. -ZMIANA PAR. 4 UST. 1, PAR. 134 UST. 2, PAR. 139 UST. 2, PAR. 156 UST. 62010-08-30 do dziś
616.06.2012 R. - ZMIANA PAR. 322012-08-09 do dziś
723.06.2018 R. ZMIENIONO § 2, § 4, § 5, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 21, § 30, § 32, § 38, § 42, § 48, § 50, § 61, § 65, § 66, § 67, § 68, § 81, § 82, § 96, § 99, § 113, § 114, § 134, § 139, § 140, § 141, § 147, § 149, § 153, § 156, § 163. USUNIĘTO § 18, § 19, § 20, § 22, § 23, § 24, § 70, § 84, § 98, § 100, § 112, § 115, § 116, § 127, TYTUŁ 9.4. § 1612018-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLESZCZYŃSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
21. NazwiskoTOMASZEWSKI2020-12-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-21 do dziś
31. NazwiskoPIETRZAK2003-12-10 do dziś
2. ImionaJULIUSZ MAREK2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚ2017-10-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR EDMUND2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEJMEROWSKI2017-10-06 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2014-08-22 do dziś
2. ImionaSTEFAN2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBIAK2014-08-22 do dziś
2. ImionaJAN2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2014-08-22 do dziś
2. ImionaJOANNA EMILIA2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2014-08-22 do dziś
2. ImionaREGINA ELŻBIETA2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2014-08-22 do dziś
2. ImionaWANDA APOLONIA2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2014-08-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaULEWICZ2014-08-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoOLSZEWSKA2017-10-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2017-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, DO SKŁADANIA PRZEZ PEŁNMOCNIKA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-30 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 14.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20042005-07-06 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres ROK OBROTOWY 20052006-08-18 do dziś
4data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
9data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
11data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ROK OBROTOWY 20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-28 do dziś
2ROK OBROTOWY 20052006-08-18 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-28 do dziś
2ROK OBROTOWY 20052006-08-18 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów