SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE GIERCZAK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000182384
Numer REGON: 330244442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-17
Sygnatura akt[RDF/407633/22/950]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302444422003-12-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE GIERCZAK”2003-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 5562003-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2003-12-17 do dziś
2. Adresulica EMILII GIERCZAK nr domu 5 nr lokalu 1A kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2003-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-14.06.1993 R. -2.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-12-17 do dziś
222.05.2006 R., ZMIANA PARAGRAFÓW: 8, 13, 18, 21, 22, 25, 27, 36, 100, 101, 104, 113, 114, 140, 144.2006-07-26 do dziś
329.11.2007 R.: DOTYCHCZASOWE WPISY § 1 -§ 115 STATUTU OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE, DOTYCHCZASOWA TREŚĆ § 156 OTRZYMUJE NUMER 116.2007-12-28 do dziś
405.04.2019R. NOWE BRZMIENIE STATUTU;2019-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRZESIŃSKI2021-03-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-24 do dziś
21. NazwiskoWIECZOREK2017-10-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2017-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2017-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-24 do dziś
31. NazwiskoDROBEK2016-08-17 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2016-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-17 do dziś
41. NazwiskoWZIĄTEK2003-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MIROSŁAW2003-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓLMOWSKA2021-03-24 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKIER2021-03-24 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULCZYŃSKA2021-03-24 do dziś
2. ImionaWERONIKA JANINA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKAWSKA2021-03-24 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARIA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZAK2021-03-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ELŻBIETA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-11-02 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-02 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-11-02 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-11-02 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-02 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-02 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2016-11-02 do dziś
873 1 REKLAMA2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
3data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-14 do dziś
4data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
5data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
6data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
10data złożenia 03.09.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
11data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
14data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
15data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
16data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
17data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
18data złożenia 17.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-14 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-14 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-18 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
1001.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów