„FIRMA HANDLOWA KAR-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000182181
Numer REGON: 330428389
Numer NIP: 6731241112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534536/23/541]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP3304283892003-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA KAR-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 17912003-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2018-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECINEK ulica UL. KOŁOBRZESKA nr domu 20 C nr lokalu 4 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.1996 R. NOTARIUSZ M. RYNDAK Z KN W SZCZECINKU, REP. A NR 1682/1996; 13.11.2003 R. NOTARIUSZ M.RYNDAK Z KN W SZCZECINKU, REP. A NR 8338/2003 -ZMIENIONO PAR. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.2003-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACIOREK2003-12-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD HENRYK2003-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500 ZŁ2018-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52500,00 ZŁ2006-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACIOREK2003-12-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD HENRYK2003-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-11-21 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-11-21 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-11-21 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2018-11-21 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2018-11-21 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-11-21 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-11-21 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-11-21 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-04-18 do dziś
2data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-04-18 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
6data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10data złożenia 26.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-27 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
14data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
20data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
21data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
22data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-04-18 do dziś
201.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-04-18 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-04-18 do dziś
201.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-04-18 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów