SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. PŁK.DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W RADOMIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000182136
Numer REGON: 670662937
Numer NIP: 9481019560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1815/23/216]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670662937 NIP 94810195602010-08-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. PŁK. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO W RADOMIU2003-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 6492003-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2003-12-08 do dziś
2. Adresulica CZACHOWSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 10A kod pocztowy 26-600 poczta RADOM 2003-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119 CZERWCA 2001 R. 18 CZERWCA 2002 R.ZMIANA PAR. 81 POPRZEZ DODANIE PKT 62003-12-08 do dziś
2DNIA 21.05.2010 R., UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I ZASTĄPIENIE GO NOWYM STATUTEM.2010-11-12 do dziś
326.06.2014 R., ZMIANA W § 134 PKT. 1.2014-09-18 do dziś
428.06.2018 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLOCH2023-02-10 do dziś
2. ImionaARTUR WŁODZIMIERZ2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-10 do dziś
21. NazwiskoGÓRSKA2019-01-29 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA TERESA2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-29 do dziś
31. NazwiskoCZARNECKI2009-01-07 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2009-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKALSKA2022-02-25 do dziś
2. ImionaSYLWIA2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDZIANOWSKA DALACH2020-12-02 do dziś
2. ImionaAGATA2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLENDA2018-03-22 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁEK2018-03-22 do dziś
2. ImionaTERESA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2018-03-22 do dziś
2. ImionaEWA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIODOROW2018-03-22 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-12 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-03-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002-31.12.2002 data złożenia 31.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002-31.12.20022003-12-08 do dziś
2data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-03 do dziś
3data złożenia 18.02.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-18 do dziś
4data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2003 -31.12.20032009-04-28 do dziś
5data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-04-28 do dziś
6data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2004 -31.12.20042009-04-28 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
9data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
12data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
14data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
15data złożenia 16.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
16data złożenia 03.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-03-18 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032009-04-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062009-04-28 do dziś
501.01.2004 -31.12.20042009-04-28 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 DO 31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-03-18 do dziś
301.01.2003 -31.12.20032009-04-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062009-04-28 do dziś
501.01.2004 -31.12.20042009-04-28 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów