SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „TUCZNO”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000182105
Numer REGON: 091118280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[RDF/405677/22/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0911182802003-12-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „TUCZNO”2003-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 8452003-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina ZŁOTNIKI KUJAWSKIE miejscowość TUCZNO2003-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość TUCZNO ulica UL. BYDGOSKA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 88-180 poczta ZŁOTNIKI KUJAWSKIE kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.07.1994 R. 23.06.2003 R. -ZMIANA §§ 3, 4, 6, 7, 9, 13-20, 23 PKT 5, 46, 71 UST. 1, 72 UST. 2 PKT 2 STATUTU, ZMIANA TUTUŁU ROZDZIAŁU VII, SKREŚLONO §§ 21, 22, 29 UST. 3, 33 UST. 2, 34-37, 47-49, 79-83 STATUTU, DODANO §51 UST. 6 STATUTU2003-12-04 do dziś
226.11.2007 R., ZMIANA § 16, § 23 UST 5, § 38 PKT 5, § 59 UST 4, § 60, § 66 UST 1, UCHYLENIE: § 14 UST 3, § 15 UST 3, § 572008-01-24 do dziś
328.06.2011 R. ZMIANA § 71 UST. 1; DODANO: § 51 UST. 6 I 7, § 66 UST. 4; UCHYLONO § 59 UST. 52011-07-26 do dziś
4ZMIANA § 1 PKT. 3, § 9 PKT. 4 I 5, § 23 PKT. 2, 6, 7, 8.2014-11-28 do dziś
529.06.2015R. - W § 24 DODANO PUNKTY: 7, 8, 8 „A”, - W § 26 DODANO PUNKTY 5, 6, 7, 82016-01-29 do dziś
624.06.2019 R.; ZMIANA § 1 UST. 1 ORAZ UST. 3; ZMIANA § 9; SKREŚLONO §§ 10, 11 I 12; DODANO W § 15 UST. 4 I 5; ZMIANA § 23, W § 24 W UST. 5 DODANO ZDANIE; ZMIANA § 25; ZMIANA § 26; ZMIANA § 28 UST. 2 PKT 1 I 2; ZMIANA § 32; DODANO W § 55 UST. OD 5 DO 9, SKREŚLONO § 56 UST. 2, ZMIANA § 59 UST. 1, DODANO W § 78 UST. OD 3 DO 5; DODANO ROZDZIAŁ XII „INNE POSTANOWIENIA” I §§ 87, 88, 89.2020-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2003-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2017-06-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2006-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-31 do dziś
21. NazwiskoWOJNOWSKA2006-03-13 do dziś
2. ImionaHALINA2006-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2006-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-13 do dziś
36. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-02 do dziś
41. NazwiskoKOŻUCH2003-12-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF MARIAN2003-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-04 do dziś
51. NazwiskoKLÓSKA2003-12-04 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ JERZY2003-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2003-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-04 do dziś
PREZES ZARZĄDU2004-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLIWIEC2019-09-13 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI2019-09-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZE2019-09-13 do dziś
2. ImionaLUCYNA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2019-09-13 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA2019-09-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MAŁGORZATA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘSIAK2019-09-13 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDAŁ2019-09-13 do dziś
2. ImionaHALINA AGNIESZKA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2003-12-04 do dziś
270 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOKOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2003-12-04 do dziś
370 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2003-12-04 do dziś
470 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2003-12-04 do dziś
570 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2003-12-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-13 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 2005 R.2006-08-31 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 20062007-09-28 do dziś
5data złożenia 27.08.2008 okres 20072008-10-27 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 20082009-09-04 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 20092010-08-19 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 20102011-07-26 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 20112012-08-07 do dziś
10data złożenia 29.06.2013 okres 20122013-07-17 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
19data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-02 do dziś
22005 R.2006-08-31 do dziś
320062007-09-28 do dziś
420072008-10-27 do dziś
520082009-09-04 do dziś
620092010-08-19 do dziś
720102011-07-26 do dziś
820112012-08-07 do dziś
920122013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-13 do dziś
32005 R.2006-08-31 do dziś
420062007-09-28 do dziś
520072008-10-27 do dziś
620082009-09-04 do dziś
720092010-08-19 do dziś
820102011-07-26 do dziś
920112012-08-07 do dziś
1020122013-07-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów