HEXA DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000182084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-12-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/50865/21/779]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015534537 NIP 52522813142009-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRAKT LUBELSKI nr domu 239J kod pocztowy 04-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HEXA.PL2018-05-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HEXA.PL2018-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MOKOTOWSKA 52 M.3 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 9144/2003.2003-12-11 do dziś
203.11.2004 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11540/2004, ZMIANA PAR. 3 UST. 1 I UST. 4 UMOWY SPÓŁKI;2004-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘBOWIEC2003-12-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SŁAWOMIR2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 ZŁOTYCH2009-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRUŚCIEL GRĘBOWIEC2009-03-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ANNA2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2009-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 PLN2003-12-11 do dziś
250000,00 PLN2004-11-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘBOWIEC2003-12-11 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SŁAWOMIR2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-11 do dziś
274 40 Z REKLAMA2003-12-11 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-11 do dziś
493 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-11 do dziś
565 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2003-12-11 do dziś
665 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-11 do dziś
767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-11 do dziś
867 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-12-11 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-12-11 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-11 do dziś
1174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-12-11 do dziś
1274 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2003 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2003 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2003 -31.12.20042005-07-15 do dziś
2data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
3data złożenia 27.06.2007 okres 20062007-08-21 do dziś
4data złożenia 04.07.2008 okres 2007 R.2008-07-30 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-07 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 20092010-07-05 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 20102011-10-14 do dziś
8data złożenia 03.07.2012 okres 20112012-07-09 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 20122013-07-25 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
16data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
220062007-08-21 do dziś
32007 R.2008-07-30 do dziś
42008 ROK2009-07-07 do dziś
520092010-07-05 do dziś
620102011-10-14 do dziś
720112012-07-09 do dziś
820122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
220062007-08-21 do dziś
32007 R.2008-07-30 do dziś
42008 ROK2009-07-07 do dziś
520092010-07-05 do dziś
620102011-10-14 do dziś
720112012-07-09 do dziś
820122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów